De vakbonden en de directie van bagageafhandelaar Aviapartner hebben een akkoord bereikt nadat de bagageafhandelaars spontaan het werk hadden neergelegd. Het akkoord moet nog aan het personeel worden voorgelegd. Sinds 21.20 uur gaan de arbeiders stilaan opnieuw aan de slag. Donderdagochtend is er sprake van beperkte hinder, slechts een aantal vluchten hebben een tiental minuten vertraging.

De actie startte om 13 uur bij  de arbeiders, werd snel gevolgd door de bedienden en werd later erkend door de vakbonden. Ze hekelden de arrogantie van de directie die de afspraken niet nakomt. Na overleg kwamen de vakbonden en de directie tot een akkoord. 

'We hebben een verdedigbaar akkoord bereikt, we hebben alles verkregen wat we gevraagd hebben', zegt Bjorn Vanden Eynde, vakbondssecretaris van ACV-Transcom. Het gaat dan om onder andere de uitbetaling van een kilometervergoeding voor het personeel dat in de periode na de aanslagen in Brussel elders aan de slag moest. Ook wordt een dagvergoeding van 35 euro uitbetaald aan wie in het buitenland aan de slag moest, op de luchthaven van Rijsel in Frankrijk. 

De bedienden zijn volgens de vakbondsman nog aan het onderhandelen.

Aviapartner en de luchtvaartmaatschappijen stellen alles in het werk om de vertraagde vluchten die niet geannuleerd werden woensdagavond nog te laten vertrekken. Volgens Brussels Airport werden er woensdag 32 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd en waren er 3 omleidingen.

Werkomstandigheden

Volgens Hans Elsen van het LBC was er sprake van een gebrek aan respect voor de vele extra inspanningen die het personeel doet sinds de aanslagen, en loopt de organisatie van de tijdelijke werkloosheid mank. Volgens Elsen komt de druk ook op een relatief kleine groep mensen terecht doordat vele werknemers overwerkt thuis zitten of last hebben van psychologische problemen als gevolg van de aanslagen. De werkomstandigheden in de check-in tent laten verder te wensen over. 'Symptomatisch is dat er niet eens toiletpapier is voor de toiletten en dat na herhaaldelijk vragen een oplossing uitblijft.'

Ook Jan Verbinnen van de socialistische vakbond sprak van een arrogante directie die zijn beloften niet nakomt én van slechte werkomstandigheden. 'Het werk is nu verspreid tussen de tent en de vertrekhal. Voor sommige mensen betekent dit meer heen-en-weer geloop. Er is geen tijd in de tent om te eten. De nieuwe directie stelt zich arrogant op, maar mist ervaring in het organiseren van de workflow. Mensen waren premies beloofd voor hun mobiliteit en extra inspanningen om toen Zaventem dicht was de klanten te helpen om via andere luchthavens te vertrekken', zei Helsen. Die zijn niet of maar gedeeltelijk uitbetaald. 

'Staking voor niets'

Aviapartner riep dan weer voor een stukje overmacht in. Door de aanslagen op Zaventem waren de kantoren enige tijd niet toegankelijk waardoor de berekening van de compensaties nog niet kon gebeuren. Die compensaties hebben te maken met een verplaatsings- en kilometervergoeding.

Topman Levaux noemde het een staking voor niets. Volgens hem wordt de luchthaven geblokkeerd om sociale en politieke redenen. 'Er was geen conflict of een complexe discussie', aldus de ceo, die erop wijst dat zo'n wilde staking niet mogelijk is in landen zoals Frankrijk en Spanje. 'Daar zijn er wetten die wilde stakingen verhinderen, in België is dat niet.'

Volgens de topman had 'een vakbond de passagiers van de luchthaven gegijzeld om stemmen te winnen voor de sociale verkiezingen en om de overheid te contesteren'.

Bagage

De actie van de bagagisten zorgde voor chaos. Werknemers van Aviapartner weigerden nog bagage in of uit te laden van vliegtuigen waardoor die niet konden vertrekken. Het is nu de derde keer dat er sprake is van stakingen op de luchthaven van Zaventem. Ook de politievakbonden en de luchtverkeersleiders voerden al actie.

Voor meer info vraagt Brussels Airport om contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij. 

 

Ceo Brussels Airport: 'Trop is te veel'

'Trop is te veel. Ik vrees dat als er nog meer acties komen, het moeilijk wordt om de geloofwaardigheid van de luchthaven op peil te houden. Op een bepaald moment zal de luchthaven gewoon kapot zijn.' Zo reageerde Arnaud Feist, de ceo van Brussels Airport, woensdag in het Canadese Toronto op de actie bij bagageafhandelaar Aviapartner. 

Feist benadrukte geen enkele partij in het Aviapartner-dossier met de vinger te wijzen. 'De mensen aan beide kanten van de tafel moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om tot een oplossing te komen voor de passagiers. Want de passagiers zijn opnieuw de dupe.'

Ook federaal minister voor Mobiliteit, François Bellot, roept de directie en de vakbonden van Aviapartner op tot dialoog. Bellot dringt erop aan dat directie, vakbonden en personeel zo snel mogelijk een dialoog opstarten om de moeilijkheden en misverstanden in het conflict uit te klaren. Hij vraagt ook dat de activiteiten van de luchthaven niet verstoord worden. De minister van Mobiliteit zegt ook zich bewust te zijn van de inspanningen die het personeel van Aviapartner geleverd heeft sinds 22 maart.