‘Share our smile’ moet buitenlanders weer naar Vlaanderen lokken
Foto: BELGA

Met de slogan ‘Share our smile’ wil Vlaanderen het buitenland de komende maanden opnieuw warm maken voor een reis naar onze regio. De campagne wordt heel gericht gevoerd: landen met een negatief reisadvies voor België worden niet betrokken. Ben Weyts biedt het Vlaamse campagnebeeld ook aan bij Brussel en Wallonië en hoopt dat ze mee op de trein springen.

“De afgelopen weken hebben we verschillende campagnes gezien, in verschillende richtingen en met verschillende boodschappen”, zei minister van Toerisme Ben Weyts dinsdagochtend. “Ook voor Vlaanderen was het onmiddellijk duidelijk dat we iets moesten ondernemen, maar dan eerder in stilte en in overleg met de toeristische sector.”

Het resultaat wordt de komende maanden stap voor stap uitgerold. Zo start in mei al een promotiecampagne bij de treinmaatschappijen van de buurlanden, om de luchthaven nog even te ontzien. In juni, wanneer Brussels Airport opnieuw op capaciteit zit, wordt ook het vliegverkeer volop gepromoot.

“We hebben gekozen voor een verschillende aanpak per land”, zegt Weyts. “Het heeft bijvoorbeeld geen zin om promo te gaan voeren in Australië of Japan, want die landen hebben een negatief reisadvies voor België.”

In onder meer het Verenigd Koninkrijk en Rusland is het negatieve sentiment tegenover ons land grotendeels gaan liggen. Voor hen start Toerisme Vlaanderen ‘Share our smile’ op. De sector mag de beelden en slogans naar eigen goeddunken gebruiken en er bijvoorbeeld ‘We share our beer with you’ of ‘We share our festivals with you’ van maken.

Weyts, die 500.000 euro uittrekt bovenop het budget van Toerisme Vlaanderen, koestert de stille hoop dat het Vlaamse initiatief een Belgische impact kan hebben. “We bieden de andere regio’s dit concept aan, om te trachten zoveel mogelijk één lijn in de communicatie te krijgen”, besluit hij.