Drie keer zoveel studenten vragen spreiding studiegeld, stellen hogescholen vast
Foto: ss

De Sociale Dienst van STUVO+ (de dienst Studentenvoorzieningen, red.) stelt vast dat in 2015 drie keer meer studenten aan de Odisee Hogeschool een spreiding van hun studiegeld aanvroegen dan een jaar eerder. Vooral op Campus Brussel is de stijging frappant.

In 2014 wilden 148 studenten aan de Odisee Hogeschool de betaling van hun studiegeld spreiden. In 2015 was dat aantal toegenomen tot 449. De overgrote meerderheid van hen, 241 studenten, volgt onderwijs op de campussen in Brussel, de overige 208 zijn verspreid over de campussen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas.

‘Wij concluderen uit deze cijfers dat gezinnen met studerende kinderen het steeds moeilijker hebben om financieel rond te komen’, zegt coördinator Els Jacobs. ‘We hopen om via de Sociale Dienst ons steentje bij te dragen en het hoger onderwijs toegankelijker te maken, ongeacht de sociaal-economische achtergrond van de studenten. Dat doen we niet alleen door ze de mogelijkheid te geven hun studiegeld te spreiden, maar ook door ze, indien nodig, een financiële toelage te geven.’

‘Nog grotere toename verwacht’

Ook in de Karel de Grote Hogeschool is er een gevoelige toename van het aantal vragen tot spreiding van de betalingen. ‘In 2014 waren er 124 aanvragen tot gespreide betaling’, zegt Inge Lories van de communicatiedienst van de Karel de Grote Hogeschool aan Belga. ‘In 2015 was het aantal gestegen tot 352.’

Voor het komende academiejaar 2016 - 2017 verwacht de hogeschool een nog grotere toename. ‘Want vanaf het komende jaar kunnen studenten de aanvraag voor gespreide betaling al meteen van bij hun inschrijving kenbaar maken. Tot nog toe moesten ze daarvoor bij de Sociale Dienst passeren, wat misschien een drempel inhield. We verwachten daarom vanaf komend jaar nog meer vragen voor spreiding’, aldus Loriers.