Othman El Hammouchi, belgiës beste jonge filosoof

‘Ik, een rolmodel? Voor wie of van wat dan wel? “De brave Marokkaan”?’

16 is hij en geradicaliseerd. Je merkt het aan zijn boekenkast: Kant, Machiavelli en Dehaene. De laureaat van de Belgische Filosofie Olympiade, met een - in twee uur geschreven - essay over gerechtvaardigde oorlog is: Othman El Hammouchi. ‘Een moslimjongere uit Vilvoorde? Dat roept doorgaans andere connotaties op.’

De 16-jarige winnaar van de Belgische Filosofie Olympiade, thuis in Vilvoorde. ‘Dat kinderen lijden aan ADHD, is onzin. Kinderen lijden aan kind-zijn. Ze zijn nieuwsgierig. En dan komt de maatschappij met haar dogma’s en hokjes.’
De 16-jarige winnaar van de Belgische Filosofie Olympiade, thuis in Vilvoorde. ‘Dat kinderen lijden aan ADHD, is onzin. Kinderen lijden aan kind-zijn. Ze zijn nieuwsgierig. En dan komt de maatschappij met haar dogma’s en hokjes.’

Koninklijk Atheneum Vilvoorde. Het is stil in de 5de klas Latijn-Wiskunde. Het uur van de toets. Othman legt als eerste de pen neer, staart naar het plafond en pulkt aan zijn pennenzak. Soms gaat school ...

Niet te missen