Crevits: ‘Identiteit katholiek onderwijs niet in gevaar’
Foto: Dieter Telemans

De identiteit van het katholiek onderwijs in Vlaanderen is niet in gevaar. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement gezegd.

De CD&V-minister steunt de geplande dialoog tussen de levensbeschouwingen. Ze wil ook gerust het debat over een vak burgerschap aangaan. Dat kan perfect in de lopende discussie over de eindtermen. ‘Maar dat betekent niet dat er geen plaats meer zou zijn voor levensbeschouwing’, aldus Crevits.

Ook minister Crevits was wat ‘verrast’ door de plannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat wil moslims en andersgelovigen een volwaardige plek geven op school.

Dialoog

Door een grote omwenteling komt er op scholen met zeer veel moslims meer plaats voor hoofddoeken, speciale plekken om te bidden en vrijwillige islamles buiten de schooluren. ‘Het is een ambitieus project, maar uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als we niets doen. Wij houden onze scholen een spiegel voor om een nieuwe stap te zetten’, aldus topman Lieven Boeve.

Minister Crevits benadrukt dat de vrijheid van onderwijs verankerd is in de Grondwet en dat het dus ook niet aan haar is voorwaarden op te leggen. Toch wil ze van Lieven Boeve graag meer uitleg krijgen. ‘Maar men heeft mij al verzekerd dat men de identiteit die men heeft op de best mogelijke manier wil uitdragen. Dat zal gebeuren in dialoog met andere levensbeschouwingen’, aldus minister Crevits.

De CD&V-minister benadrukt het belang van die dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen en zegt dat het niet de bedoeling is ‘een schoolstrijd 2.0’ te laten losbarsten.