REACTIES. ‘Geen plaats voor hokjesdenken’
Elisabeth Meulemans Foto: Lisa Van Damme

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat andersgelovigen een volwaardige plek geven op school. Ook moslims zouden met de nieuwe regeling een speciale behandeling genieten. Politieke reacties lieten niet lang op zich wachten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt een schoolmodel voor waarin alle religies en levensbeschouwingen een bijzonder grote rol krijgen. Ook de moslims krijgen in dit model een zegen. Er zou in het voorstel meer plaats zijn voor hoofddoeken, alsook speciale bidplaatsen en vrijwillige islamles buiten de schooluren. N-VA voorzitter Bart de Wever brak het voorstel open.

‘Als men naast het traditionele katholieke geloof ook ruimte inlast voor de islam, dan moet men consequent zijn en ook de deur openzetten naar andere levensbeschouwingen’, reageerde hij.

‘Wat is dan nog het onderscheidende project van het katholieke onderwijs? Na de brede eerste graad en de domeinscholen, nu dit. De top van het katholiek onderwijs heeft voor zichzelf uitgemaakt dat een onderscheidend pedagogisch project voor hen niet meer hoeft,’ aldus De Wever.

Ook andere partijen reageerden op het voorstel.

Open VLD: ‘Godsdienst niet kerntaak van onderwijs’

Open VLD reageert afkeurend op de plannen van het katholiek onderwijs. ‘Men maakt handig gebruik van de moslimgemeenschap om de secularisering van de maatschappij tegen te gaan’, vindt onderwijsspecialiste Ann Brusseel.

‘Ik merk al enige weken zenuwachtigheid in katholieke kringen over het feit dat er bij de publieke opinie veel steun is voor de scheiding tussen kerk en staat in de grondwet’, zegt ze. ‘Ik heb eerbied voor ieders geloof, maar godsdienst is niet de kerntaak van het onderwijs.’

Brusseel ziet in het voorstel vooral een strategie om nieuwe studenten te lokken. ‘Als je het marktaandeel wil vergroten is het immers belangrijk de groepen aan te spreken die het sterkst groeien,’ voegt ze toe.

Vlaams Belang: ‘Te gek voor woorden’

Vlaams Belang schrijft de plannen van het katholiek onderwijs volledig af. ‘Het is te gek voor woorden’, klinkt het bij fractieleider Chris Janssens. ‘De plannen komen, gezien de snelle aangroei van het aandeel moslimleerlingen in ons onderwijs, de facto neer op een vrijwillige islamisering.’

‘Dat in geen enkel moslimland de vrijheid van godsdienst of meningsuiting is gewaarborgd, maakt dit meer dan voldoende duidelijk. Het katholiek onderwijs weet niet waar het aan begint: islamisering begint met het faciliteren van de islam en eindigt met het verdwijnen van de vrijheid van niet-moslims.’

Vlaams Belang vreest dat de maatregel segregatie in de scholen in de hand zal werken en religieuze conflicten zal veroorzaken.

Groen: ‘Geen plaats voor hokjesdenken’

De klas is volgens Groen de ideale plaats om samen een gesprek aan te gaan. Zij reageren op het voorstel van Lieven Boeve door te pleiten voor een beleid dat inspeelt op de groeiende diversiteit in het onderwijs. ‘We moeten mensen vooral samenbrengen. En dat betekent soms letterlijk, samen in de klas zetten,’ zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

‘Een vak levensbeschouwing en burgerschap is zo een moment,’ zegt de partij, die ook benadrukt dat er geen plaats is voor hokjesdenken in het onderwijs.

Volgens de partij zoekt het katholiek onderwijs naar antwoorden op problemen in de samenleving. ‘We hopen dat het volledige onderwijsveld in die richting gaat en actief vorm geeft aan pluralisme, en zich niet beperkt tot een wat verkrampte neutraliteit.’

SP.A: ‘Katholiek onderwijs verdient lof’

Onderwijsspecialist Caroline Gennez is tevreden met alle intiatieven waarbij leerlingen de diversiteit in de samenleving leren appreciëren. ‘Ik verwelkom daarom het positief signaal van het katholiek onderwijs’, zegt Gennez. Net zoals Groen pleit SP.A voor een gezamenlijk vak burgerschap. ‘Zo kunnen alle kinderen, vanuit hun eigen identiteit, met elkaar in debat gaan en legt het onderwijs de basis voor de hechte samenleving van morgen. Kinderen moeten mét elkaar leren in plaats van over en naast elkaar.’

‘Deze opening is goed’, zegt SP.A-onderwijsspecialiste Caroline Gennez. ‘Ze komt tegemoet aan het toenemend maatschappelijk besef dat de diversiteit van onze samenleving ook weerspiegeld moet worden in ons onderwijs. Het katholiek onderwijs verdient lof voor haar moedige stappen in de goede richting.’