Katholiek onderwijs geeft moslimleerling meer ruimte, tot onbegrip van N-VA
Foto: rr
Moslimleerlingen moeten in katholieke scholen meer ruimte te krijgen om hun geloof te uiten. Er is plaats voor de hoofddoek en mogelijk voor gebedsruimtes. ‘Dat is geen revolutie, maar een evolutie’, zegt topman Lieven Boeve. Maar volgens Bart De Wever (N-VA) heft het katholiek onderwijs zich met deze voorstellen de facto op.

Op 2 juni stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de koepel van katholieke scholen, op een vernieuwingscongres het project van de ‘katholieke dialoogschool’ voor. Vooral sinds de komst van directeur-generaal Lieven Boeve is die term van groot belang geworden: ‘We willen gastvrij zijn’, zegt hij. ‘Iedereen is op onze dialoogscholen welkom. We gaan er niet meer vanuit dat elke leerling een christelijke achtergrond heeft. We moeten concreet aan de slag gaan met de levensbeschouwelijke diversiteit in onze klassen, in alle vakken. Zo willen we jongeren leren nadenken over hun identiteit en leren communiceren met de ander.’

Die ander is in de eerste plaats natuurlijk de moslimleerling. Vooral in de steden trekken katholieke scholen steeds meer moslimleerlingen aan. De dialoogschool van Boeve wil hen de hand reiken.

De Morgen zette vanochtend in de verf wat dat in de praktijk zal of kan betekenen. Op scholen met zeer veel moslims komt er plaats voor de hoofddoek, kunnen er speciale plekken komen om te bidden en zal een extracurriculair vak islam kunnen worden gegeven voor wie het wil. ‘Katholiek onderwijs geeft moslims zijn zegen’, titelde de krant. En: ‘Ommezwaai zonder weerga’.

Vliegend spaghettimonster

N-VA-voorzitter Bart De Wever schoot vanochtend in een kramp. Hij zei op Twitter: ‘Alweer fout voorstel hervorming Guimardstraat. Islam in VL moet laïciseren zoals het christendom. Lessen burgerschap i.p.v. islam in de klas.’

Volgens De Wever heft het katholiek onderwijs zichzelf de facto op. ‘Als men naast het traditionele katholieke geloof ook ruimte inlast voor de islam, dan moet men consequent zijn en ook de deur openzetten naar andere levensbeschouwingen. Waarom dan geen zedenleer? Of de leer van het vliegend spaghettimonster? Dan moet je de lijn doortrekken. En wat is dan nog het onderscheidende project van het katholiek onderwijs?’

Maar is dit plan wel een ommezwaai, zoals wordt voorgesteld? ‘Dit is geen revolutie, maar een evolutie’, relativeert Boeve zelf. En die voorstellen over de hoofddoek of gebedsruimtes? ‘Dat zijn geen voorstellen van de koepel’, zegt Boeve. ‘De koepel gaat helemaal niets opleggen. We willen scholen alleen een leidraad geven hoe ze hun dialoogschool in de praktijk kunnen brengen.’

De hoofddoek:

‘Katholieke scholen bepalen vandaag zelf of leerlingen een hoofddoek mogen dragen’, zegt Boeve. ‘We hebben scholen waar het altijd toegelaten is, we hebben scholen waar het in de les niet toegelaten is maar op de speelplaats wel, en we hebben scholen waar het dragen van de hoofddoek en andere religieuze symbolen nooit toegelaten is. Al zijn dat er in het laatste geval niet zo veel. Meestal is de hoofddoek toegelaten bij buitenschoolse activiteiten. Het blijft aan de school om te beslissen of en wanneer iemand een hoofddoek mag dragen. Ik zeg alleen: als religie voor een leerling belangrijk is en als hij dat wil uiten, dan moet een school daarvoor minstens een beleid uitwerken.’

Een gebedsruimte:

Komt er naast de katholieke kapel op de school ook een gebedsruimte voor moslims? Neen, zegt Boeve. ‘Als de infrastructuur het toelaat, kan de school nadenken over een gemeenschappelijke stille ruimte waar leerlingen van alle strekkingen bij hun geloof kunnen stilstaan. Het mag niet alleen een plek zijn voor moslims.’

Een vak islam:

Ook hierover is Boeve duidelijk: naast het vak godsdienst komt er in de klas geen vak islam. ‘Dat gaan we niet doen. Het klassieke vak godsdienst bestaat al tien jaar niet meer, in het leerplan staat de interreligieuze dialoog in het vak godsdienst al voorop. Scholen kunnen wel extracurriculaire lessen islam faciliteren, bijvoorbeeld door na de schooluren een lokaal ter beschikking te stellen waar iemand van de gemeenschap dan lessen komt geven.’ Ook een moskeebezoek is mogelijk, maar dan ook als buitenschoolse activiteit.

De dag voor Hemelvaart

Alles hangt dus af van de school. Moslimleerlingen die een hoofddoek willen dragen, een gebedsruimte vragen en islamles willen, kunnen nog altijd tegenkomen dat ze in een katholieke school niet aan hun trekken komen. Niet alle scholen lopen voor deze ideeën warm, andere scholen brengen de dialoog al langer in de praktijk.

‘Er bestaat niet één toverformule’, concludeert Boeve. ‘We hebben 2.200 scholen, en dat zullen 2.200 verschillende dialoogscholen zijn.’

De Wever heeft het zo niet begrepen: ‘De dag voor Hemelvaart deelt het hoofd van het katholiek onderwijs doodleuk mee dat het een van de fundamenten van zijn project - en dus bij uitbreiding van de Vlaamse samenleving - onderuit slaat’, zegt hij aan persagentschap Belga. ‘De Guimardstraat is zich blijkbaar aan het specialiseren in zichzelf vernietigende hervormingen. Na de brede eerste graad en de domeinscholen, nu dit. De top van het katholiek onderwijs heeft voor zichzelf uitgemaakt dat een onderscheidend pedagogisch project voor hen niet meer hoeft.’