Geen enkel vrijhandelsakkoord zal de Europese normen over consumentenbescherming, voedselveiligheid of milieubescherming verlagen. Dat zegt eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström over de door Greenpeace gelekte TTIP-documenten. Ze noemt de ‘alarmerende krantenkoppen’ over die documenten ‘een storm in een glas water’.

Greenpeace lekte maandag een reeks documenten uit de onderhandelingen over een grootschalig Europees-Amerikaans vrijhandelsakkoord (TTIP). De documenten bewijzen volgens de milieuorganisatie dat er wel degelijk goede redenen bestaan om bezorgd te zijn over de impact van het akkoord op milieu of de volksgezondheid.

De documenten, onderverdeeld in zestien hoofdstukken, gaan onder meer over landbouw, aanbestedingen of concurrentieregels. 'Deze documenten laten de enorme impact zien die de handelsverdragen hebben op Amerikaanse en Europese burgers', zegt Joerie Thijs (Greenpeace). 'Wij willen dat de onderhandelingen worden stopgezet, om eerst de vele vragen te beantwoorden.'

Ook roept Greenpeace de onderhandelaars op om de laatste, meest complete tekst te publiceren 'zodat een democratische discussie op een open manier gevoerd kan worden'. Uit een analyse van de documenten zegt Greenpeace onder meer dat belangrijke milieumaatregelen geschrapt lijken.

Geen versoepeling

Maar volgens Malmström lekte Greenpeace een reeks ‘geconsolideerde teksten’. Die weerspiegelen de onderhandelingsposities van de twee partijen, niet het uiteindelijke resultaat. Blijken die standpunten te ver uit elkaar te liggen, dan komt er ook geen akkoord op dat domein. ‘In die zin zijn vele alarmerende krantenkoppen een storm in een glas water’, schrijft ze op haar blog .

De Europese hoofdonderhandelaar Ignacio Garcia Bercero verwijst naar de documenten over landbouw, waaruit volgens hem duidelijk blijkt dat de EU niet wil onderhandelen over versoepelingen aan het Europees beleid rond genetisch gemanipuleerde gewassen.

In andere gevallen zijn de conclusies van Greenpeace volgens Garcia Bercero ‘simpelweg verkeerd’. Zo wordt er volgens hem wel degelijk verwezen naar het voorzorgsprincipe.

Garcia Bercero erkent wel dat het lek ‘niet goed is voor het vertrouwen tussen de onderhandelaars’. De EU maakt haar eigen onderhandelingsposities openbaar, maar de VS doet dat niet en verwacht dat de EU vertrouwelijk omspringt met de Amerikaanse input. ‘We moeten dit verder onderzoeken. Er is reden tot bezorgdheid dat deze documenten op die manier gelekt zijn.’