N-VA over kinderbijslag: 'Niemand mag geld verliezen'
Foto: Belga
Geen leeftijdstoeslag meer en 150 euro kinderbijslag voor iedereen. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele legt de kaarten van zijn partij op tafel, nu de laatste rechte lijn voor de hervorming van de kinderbijslag, de belangrijkste hervorming van deze Vlaamse regering, is ingezet.

'Een basisbedrag voor elk kind van minimum 150 euro lijkt ons billijk. Ongeacht de leeftijd, ongeacht of het gaat om een eerste, tweede of derde kind. Dat staat voor ons vast. We willen ook een sociale toeslag toekennen aan wie minder verdient, maar die mag niet ten koste gaan van de middenklasse', zegt Diependaele vandaag in De Standaard.

Nu gaat vier procent van het totale budget van de kinderbijslag (3,4 miljard euro) naar sociale toeslagen en de partij wil niet onder dat percentage gaan. Al wil ze wel dat niet langer de sociale status (werkloos, arbeidsongeschikt enzovoort), maar je inkomen zal bepalen of je een sociale toeslag krijgt.

'Daardoor krijgen ook mensen met de laagste inkomens uit arbeid een extraatje, terwijl dat vroeger niet zo was. Sowieso zullen méér mensen dus een sociale toeslag krijgen. Maar als je de sociale correcties te stérk uitbreidt, is dat niet meer rechtvaardig voor de middenklasse, de tweeverdieners, zeg maar.'

Al benadrukt de Vlaamse fractieleider dat niemand geld mag verliezen. 'Als het van ons afhangt zullen bijvoorbeeld gezinnen met vier kinderen morgen geen euro minder krijgen. Anders drijf je hen in de armoede. Alleen de kinderen die na de start van de hervorming, vermoedelijk 1 januari 2018 geboren worden, zullen onder het nieuwe systeem vallen.'