Kort&bondig

Is een muizenleven meer waard dan een mensenleven?

Michel Vandenbosch (Gaia) bepleit nog strengere wetgeving voor dierproeven en maakt, en passant, de goede intenties van de universiteiten verdacht (DS 25 april) . Het is verbazend dat deze minzame man ...