OVERZICHT. Hierop gaat de VRT besparen
Foto: Photo News
Gisteravond keurde de raad van bestuur van de VRT het nieuwe Transformatieplan goed, getiteld ‘Fier op de VRT van morgen’. Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen van dat plan, zoals het gisteren aan de raad werd voorgelegd.
  • Tegen 2020 moet de VRT 33,5 miljoen euro besparen
  • Er is al 20,8 miljoen euro gevonden: 13,2 miljoen besparen op werking, 5,6 besparen op personeel, 2 miljoen extra inkomsten.
  • De VRT moet dus nog op zoek naar 12,7 miljoen euro extra, om aan de door de Vlaamse regering vereiste 33,5 miljoen te komen. Het plan zal leiden tot het schrappen van 215 banen (voltijdse equivalenten).
  • De komende vijf jaar zullen er wel 50 nieuwe mensen worden aangeworven om de digitale omslag van de VRT te ondersteunen.

1. Televisie

Tegen 2020 moet de VRT 18,25 procent van de totale productie uitbesteden aan externe productiehuizen.Daardoor kunnen bij het interne productiehuis 66 voltijdse equivalenten (op een totaal van 531) in deze branche geschrapt worden.

2. Radio

Hier wil de VRT 360°-redacties invoeren en onder meer de samenwerking tussen de cultuurredacties verbeteren. Dat betekent: nauwer overleg tussen Klara, Radio 1, Canavs, en VRT Nieuws). Samen met organisatorische en technische ingrepen moet dat leiden tot een vermindering van het personeelsbestand met 31,4 voltijdse equivalenten (op een totaal van 344).

Er is ook nog de kwestie van de provinciale radiohuizen van Radio 2, waarvan er enkele zullen moeten sluiten.

3. Nieuwsdienst

Ook bij haar paradepaardje wil de VRT jobs schrappen. 9 voltijdse bij de dienst informatie (op een totaal van 513), 5 bij de sport (op een totaal van 77,5), en 8,5 bij de mobiele captatieteams (technische ploegen, cameramensen). De VRT geeft wel de garantie dat de verhouding interne/externe technische ploegen niet verder zal evolueren dan 50/50.

4. Documentatie en archief

Deze dienst heeft momenteel 67 voltijdse equivalenten in dienst. Dat lijkt veel, maar de VRT heeft een bijzonder uitgebreid beeldarchief en een goed uitgebouwde documentatiedienst. Door automatisering en digitalisering zal het mogelijk zijn 19 voltijdse equivalenten te schrappen.

5. Secundaire diensten

Een deel van de ICT-diensten zal worden uitbesteed, naar schatting 10 voltijdse equivalenten zouden sneuvelen. De outsourcing van andere secundaire diensten wordt grotendeels teruggeschroefd. Bij de catering moeten 2 voltijdse banen verdwijnen, maar de dienst wordt niet uitbesteed zolang de vooropgestelde besparingen worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de security. Ook kinderdagbedrijf Ukkepuk blijft een interne aangelegenheid. Er verdwijnt 1 voltijdse baan op een totaal van 8, waardoor de activiteit zelfbedruipend wordt en niet hoeft te worden uitbesteed.