‘Homans negeert de sociologische realiteit’
Wouter Beke. Foto: Bart Dewaele

Hoe mag ik van een minister verwachten dat zij discriminatie bestrijdt, als zij de schadelijke werking ervan negeert? Dat vraagt CD&V-voorzitter Wouter Beke zich af in een opiniestuk in De Standaard.

‘Ik maak me zorgen’, schrijft Beke. ‘Ik maak me zorgen omdat ik van een minister van Integratie en Inburgering moet lezen en horen dat zo goed als iedere nieuwkomer die geen werk heeft, simpelweg niet de kansen heeft gegrepen die ‘wij’ hem als samenleving aanbieden. ‘Wij’, de Vlamingen die elke dag beschuldigd worden van racisme en discriminatie. ‘Zij’, de nieuwkomers die zoveel kansen krijgen maar ze in significante aantallen aan zich voorbij laten gaan.’

Beke zegt de bekommernis van Homans te delen. ‘Maar als u de verantwoordelijkheid voor werkloosheid of vroegtijdig schoolverlaten volledig bij het individu legt, dan verliest u mij.’

'Ik wil in uw woorden niet lezen dat u vindt dat mensen zonder werk, mensen in armoede, dat zichzelf aangedaan hebben. Ik wil in uw woorden niet lezen dat mensen van buitenlandse origine van nature anders zijn dan "wij", "de Vlamingen die deze kansen wel grijpen". Maar als u alle gewicht bij het individu legt, als u de rol van de context minimaliseert, dan maakt u het me wel moeilijk.'

Vijfsterrenrestaurant

‘Het leven is geen vijfsterrenrestaurant, waar je aan tafel gaat zitten en de kansen je op een zilveren schotel gebracht worden. Eerder is het een afhaalbuffet, waar je moet dringen voor je plaatsje in de rij en waar de snelste de tragere voorbijsteekt. De vraag is dus niet: biedt de overheid genoeg kansen? De vraag is wel: komen die kansen goed terecht? En hoe groot is onze persoonlijke vrijheid om ze te grijpen?’

‘Mensen 100 procent individueel verantwoordelijk stellen voor hun lot, is de sociologische realiteit ontkennen’, gaat Beke verder. ‘Niet alleen het individu, ook de context speelt een rol. Een betrokken samenleving is een zorgzame samenleving die daar oog voor heeft en dat in rekening brengt. Zo’n samenleving kunnen we alleen realiseren als we vrijheid koppelen aan verantwoordelijkheid. Meer dan ooit moeten we van iedereen verantwoordelijkheidszin durven te verwachten.’

In Villa Politica gaf hij meer uitleg over zijn opiniestuk. Het gaat niet over haar beleid maar over de toon die ze gebruikt, zegt hij.