JONGE ACADEMIE WIL NIET-academici meer betrekken bij wetenschappelijk onderzoek

Gewone burgers zijn de toekomst van de wetenschap

De Jonge Academie, een groep jonge Vlaamse vorsers uit verschillende disciplines, wil voor haar wetenschappelijk onderzoek meer de hulp inroepen van burgers, amateurs en niet-academici. De zogenaamde ‘burgerwetenschap’.

*

Waarin ligt precies het nieuwe van deze Citizen Science? Simpel: in het actief betrekken van burgers. Hoe? Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door ‘gewone mensen’ allerlei data ...

Niet te missen