'Delicaat evenwicht eenheidsstatuut op de helling'
Mathieu Verjans Foto: Photo News

De regering-Michel gaat de sociale partners vragen een voorstel voor de herinvoering van een proefperiode uit te werken, dat schrijft De Tijd. De vakbonden en de werkgeversorganisaties krijgen tot 30 september de tijd voor hun advies. De vakbonden reageren boos. 'De werkgevers houden de pen van de regering vast', reageert het ACV.

Tot 2014 kon in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden dat er een proefperiode was, met een maximum van zes maand. Met de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werd die proefperiode afgeschaft. Dat zorgt er volgens de werkgeversorganisatie echter voor dat bedrijven uitzendkrachten verkiezen en minder snel een contract van onbepaalde duur geven.

'Werkgevers kunnen daardoor dus niet langer de vaardigheden en de geschiktheid van een nieuwe medewerker uittesten. Voldoet die niet, dan vertrekt hij met een opzeg van minimaal twee weken. Voor micro-ondernemingen en kleine kmo’s is zo’n opzeg, gezien de zware loonlasten in ons land, niet altijd evident op te vangen. Vroeger bedroeg die opzeg maximaal één week tijdens de proefperiode', aldus het NSZ. 

'Dit pikken wij niet'

De N-VA, Open VLD en de MR wilden daarom de proefperiode weer invoeren, maar CD&V ijverde voor sociaal overleg. De sociale partners krijgen nu de keuze om de proefperiode opnieuw in te voeren of een alternatief voor te stellen, met hetzelfde effect op de werkgelegenheid.

De vakbonden zijn boos. 'Het is altijd hetzelfde met deze regering: we mogen iets uitwerken dat al is beslist. Dat pikken wij niet', zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

'Werkgevers houden pen van de regering vast'

'Van overleg is op die manier geen sprake', reageert de vakbond. 'Het zijn de werkgevers die de pen van de regering vasthouden', zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. 

'Met een evaluatie hebben we geen probleem', stelt Verjans. 'Maar dat moet dan wel op een intellectueel eerlijke manier. Werkgevers schermen nu al meer dan een jaar met het nepargument dat door de afschaffing van de proeftijd bedrijven uitzendkrachten verkiezen. Werkgevers gebruikten al lang voor het eenheidsstatuut massaal uitzendarbeid, maar er is geen enkele significante stijging van uitzendarbeid die gelinkt kan worden aan de afschaffing van de proeftijd.'

'Zelfs de belangrijkste werkgever in de uitzendsector spreekt dit argument tegen. En toch wordt dit soort nonsens gebruikt om mensen die op zoek zijn naar werk opnieuw de onzekerheid van een proefperiode op te solferen. Het ACV zal zich blijven verzetten tegen het idee dat werknemers wegwerpproducten zijn.'

Het ACV waarschuwt dat op deze manier het delicate evenwicht van het eenheidsstatuut op de helling komt te staan. Verjans wijst ook op de vele miljoenen euro's die de werkgevers hebben gekregen als compensatie voor de extra kosten van het eenheidsstatuut. 'Daar horen we ze natuurlijk niet over.'