Voorlopig geen nieuwe enkelbanden beschikbaar
Foto: BELGA

Het zal nog een tijd duren voor er nieuwe moderne enkelbanden kunnen ingezet worden in ons land. Een aanbesteding voor nieuw materiaal is in het honderd gelopen.

Ondertussen wordt met de huidige leverancier onderhandeld om snel weer meer dan de huidige 960 enkelbanden te kunnen inzetten, luidt het bij het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Op 5 oktober vorig jaar legden ambtenaren van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET) het werk neer. Het personeel hekelde de werkdruk en het tekort aan werkingsmiddelen. Er werd ook verwezen naar ICT-problemen en naar technische problemen met (verouderde) enkelbanden.

Bevoegd minister Jo Vandeurzen erkende het probleem: ‘Het materiaal is einde levensduur en de technische problemen nemen toe’. Het personeel ging opnieuw aan de slag na enkele tegemoetkomingen. Zo zouden tijdelijk minder enkelbanden ingezet worden: 900 in plaats van 1.200.

Er liep op het moment van die staking al een overheidsopdracht voor nieuw materieel. Die was op 6 februari 2015 uitgeschreven. Dat kon pas gebeuren nadat eind 2014 afspraken waren gemaakt onder de 3 gemeenschappen, die na de staatshervorming sinds juli 2014 de bevoegdheid over elektronisch toezicht hadden overgenomen.

De ingestuurde offertes bleken echter allemaal onregelmatig of onaanvaardbaar, waarna het departement besliste de opdracht niet te gunnen en met één bedrijf onderhandelingen te starten. Enkele concurrenten stapten daarop echter naar de Raad van State, die eind maart de beslissingen van het departement schorste.

Dat maakt dat de aanbesteding helemaal moet worden overgedaan. ‘Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, werd de overeenkomst met de huidige leverancier van de uitrustingen verlengd tot februari 2017’, zegt het departement WVG. ‘Besprekingen om eventueel nog tot december 2017 te kunnen verlengen met een optie om er vervroegd uit te stappen zijn bezig.’ Het is ook de bedoeling om het materiaal uit te breiden en te verbeteren binnen het bestaande contract. ‘De relaties met de huidige leverancier zijn goed, een akkoord over de concrete modaliteiten is in de maak en wordt spoedig gefinaliseerd’, luidt het.

‘Naast het materiaal en dus het perspectief op snelle stijging en verbetering binnen huidige contract, is ook voldoende personeel een noodzakelijke randvoorwaarde om het aantal enkelbanden te doen stijgen’, zegt het departement nog. ‘Enerzijds loopt op dit moment een audit om een werklastmeting uit te voeren en na te gaan of verbeteringen in de processen mogelijk zijn. Anderzijds komen er extra aanwervingen als gevolg van de recente begrotingscontrole.’

De Duitstalige, de Franse en de Vlaamse Gemeenschap zitten in hetzelfde schuitje wat de overheidsopdracht betreft. Ze beraden zich samen over de verdere stappen om nieuwe enkelbanden te kunnen laten leveren. ‘Iedereen rond de tafel is zich bewust van de urgentie’, klinkt het. ‘De eerste stappen werden gezet om te komen tot een nieuwe overheidsopdracht. Er wordt naarstig gewerkt om zo snel mogelijk te gunnen. Dit is voor alle betrokkenen een belangrijke leidraad in het verdere proces.’