Commentaar

De slepende ziekte van een politiek systeem

De onvermijdelijke aftocht van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) was van hetzelfde sjofele gehalte als haar hele doortocht aan de macht. Ze sprak van georkestreerde en theatrale verwarring ...