Opvolger Galant moet meteen oordelen over vliegtuiglawaai
Foto: BELGA

De opvolger van Jacqueline Galant als federaal minister van Mobiliteit zal, naast de kwestie rond de luchthavenveiligheid, meteen een heikel dossier op zijn of haar bord krijgen: het vliegtuiglawaai rond Brussels Airport.

Volgens Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault (cdH) is de zaak ‘dringend’. Op 13 juni reden nieuwe Europese regels in werking die het wijzigen van vliegplannen en - procedures moeilijker maken.

Fremault zegt dat het Brussels Gewest al langer een ‘structurele en evenwichtige’ oplossing vraagt, waarbij de meest dichtbevolkte zones niet langer overvlogen worden.

De opvolging van Galant wordt wellicht iets voor begin volgende week. In de pers worden al heel wat namen naar voor geschoven, zoals Jean-Luc Crucke, Denis Ducarme, Philippe Goffin of de Bergense schepen Georges-Louis Bouchez, de ‘coming man’ van de MR die, ironisch genoeg, zijn zitje in het Waals Parlement terug moet geven aan Galant.