Vooral administratie struikelblok voor leraars
Foto: An Nelissen
Oudere leerkrachten hebben niet meer last van stress en depressie dan beoefenaars van andere beroepen, ontdekte socioloog Filip Van Droogenbroeck (VUB). 'Ze staan er beter voor dan algemeen wordt aangenomen.'

Van Droogenbroeck wilde nagaan of de suggestie klopte dat leerkrachten met een zekere staat van dienst meer vatbaar zijn voor burn-out en depressie dan de beoefenaars van andere beroepen. Hij onderzocht het in zijn doctoraat met de catchy titel 'Too tired to teach?', dat hij gisteren verdedigde.

De kersverse doctor in de sociologie baseerde zich op databanken van de Sery en van de Nationale Gezondheidsenquête. Zo kon hij het onderwijzend personeel vergelijken met 31 andere beroepen. Iets wat in andere onderzoeken over het welbevinden van leerkrachten nooit gebeurde.

Hij stelde vast dat leerkrachten er niet uitspringen op het vlak van werkdruk of werkuren. Ze rapporteren ook niet meer problemen met hun mentale gezondheid (depressie, angst) dan de rest. Voor burn-out zijn er geen betrouwbare studies die een vergelijking mogelijk maken.

Daarentegen zijn de leerkrachten bij degenen die grotere arbeidsvreugde, afwisseling in hun werk en mogelijkheden om bij te leren melden. 'Ze staan er dus beter voor dan algemeen wordt aangenomen', oordeelt Van Droogenbroeck.

Zijn er wel problemen dan hebben die vaak niets te maken met het lesgeven, maar alles met de administratieve druk. 'Sommige scholen gaan wat dat betreft echt  in overdrive. Alles moet op papier staan. Terwijl dat helemaal niet moet van de inspectie. De leerkrachten zien ook de zin van al die paperassen niet in.'

Ook benadrukt Van Droogenbroeck dat we wel iets moeten doen om hen gezond aan de slag te houden. 'Er wordt al jaren over maatregelen gepraat die het beroep aantrekkelijker moeten maken, maar die komen er maar niet. Ik ben in 2011 mijn onderzoek begonnen met het idee een bijdragen aan het debat te kunnen leveren. Vijf jaar later is er nog niets gebeurd.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig