Laurent Ledoux, de topman van de federale overheidsdienst Mobiliteit, heeft zijn ontslag ingediend bij minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). Beiden leven al langer in onmin. Galant komt daardoor opnieuw zwaar onder vuur. 'Heeft de premier nog vertrouwen in Galant?', vraagt Groen zich af.

De overheidsdienst Mobiliteit vroeg herhaaldelijk extra middelen om de luchthavens beter te kunnen beveiligen. Volgens topman Laurent Ledoux wees ze die vraag telkens af. De topman voelt zich gehinderd om te werken in het algemeen belang en heeft zijn ontslag ingediend.

’Galant maakt geen vooruitgang in haar dossiers’, zo stelt Ledoux in een interview met De Standaard. ‘Ondanks alle inspanningen stel ik vast dat er niet samen te werken valt met de minister en haar kabinet. Bovendien houdt ze er Gestapo-praktijken op na', zei Ledoux in De Tijd

'Vandaag geen reden om te twijfelen'

'De blunder te veel voor Galant?'
Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant Foto: Photo News

Het ontslag betekent nog meer beschadiging voor Galant, die woensdag in een nieuwe heisa belandde. Er zijn geheime inspectierapporten van de Europese Commissie opgedoken die vernietigend zijn voor de controle op de beveiliging van de Belgische luchthavens. Volgens de minister heeft het Directoraat-Generaal gevolg gegeven aan de kritiek en is een actieplan in uitvoering. Alleen had ze tot gisteren het Europese rapport zelf niet gezien. Zelfs voor haar was het vertrouwelijk.

Meerderheidspartij CD&V stelt de positie van Galant voorlopig nog niet in vraag. 'Er is vandaag geen reden om te twijfelen aan haar functioneren', zei mobiliteitsspecialist Jef Van den Bergh in De Ochtend op Radio 1. 'Dit zijn zaken die uitgezocht moeten worden in de onderzoekscommissie over da aanslagen.' Van den Bergh hoopt dat er geen 'politieke spelletjes' gespeeld worden en wil niet op de feiten vooruit lopen.

'De blunder te veel'?

Galant mag vandaag in de Kamer zware kritiek verwachten. Groen vraagt zich al af of dit ‘de blunder te veel ‘wordt voor de minister. 'De minister komt in een steeds moeilijker parket', zegt Stefaan Van Hecke (Groen). 'Steeds meer informatie duidt op nalatigheid. Heeft deze meerderheid en de eerste minister Charles Michel nog vertrouwen in minister Galant? Daar moeten we straks in de plenaire een duidelijk antwoord op krijgen.'

John Crombez wijst erop dat de eerste vraag moet zijn of de minister effectief een bericht kreeg over de gebrekkige veiligheid op de luchthaven voor de aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart.

Olivier Maingain, de voorzitter van de partij Défi (het vroegere FDF), meent dat het ontslag van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) 'onontkoombaar' is, als de informatie zou kloppen dat ze aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit geweigerd heeft de nodige middelen te geven om volwaardig haar controletaak op de veiligheid in de luchthavens uit te voeren.