Europa waarschuwde voor aanslagen al voor gebrek aan controle van luchthavenbeveiliging
Foto: Mediahuis - Het Nieuwsblad

De Europese Commissie was al in 2015 kritisch over de manier waarop de Belgische overheid toezicht houdt op de toepassing van de veiligheidsmaatregelen op Brussels Airport. Dat blijkt uit een intern rapport. Een gelekte mail lijkt bovendien aan te geven dat bevoegd minister Jacqueline Galant geld voor veiligheid wilde gebruiken voor luchtverkeersleider Belgocontrol. Groen en Ecolo reageren vernietigend.

Het veertien pagina’s tellende inspectierapport van de Europese Commissie gaat niet zozeer over de veiligheidsmaatregelen op de Belgische luchthavens. Wel focust het op de manier waarop de Belgian Civil Aviation Authority (BCAA) in 2013 en 2014 gecontroleerd heeft of alle veiligheidsmaatregelen wel correct worden toegepast.

En daar schort toch wel een en ander, zo blijkt uit het interne rapport. Zo blijkt vooreerst dat de luchthavens, de operators en de organen die er nog actief zijn niet op regelmatige wijze gemonitord werden.

Explosieven

Met name de systemen voor het detecteren van explosieven werden 'niet op geregelde basis gemonitord', net zo min als de veiligheidscontroles van de bevoorrading van vliegtuigen.

In 2014 werd een hele reeks zaken zelfs helemaal niet gecontroleerd. Het gaat onder meer om de bewaking en de veiligheidspatrouilles, de screening van voertuigen, de fysieke controles en de bescherming van passagiers.

Tekortkomingen

Bovendien volgt de BCAA opgedoken tekortkomingen onvoldoende op, zo blijkt voorts. Er kwam niet altijd bevestiging dat gevraagde correcties waren uitgevoerd. En indien verbeteringen niet meteen mogelijk waren, volgden niet altijd alternatieve ingrepen.

Voorts kon de BCAA aan de Europese Commissie niet bewijzen dat ze maatregelen had genomen om correcties ook effectief af te dwingen. Nochtans besluit de Commissie uit de BCAA-rapporten dat wel degelijk 'een significant aantal tekortkomingen waren blootgelegd, inclusief zware tekortkomingen'. 'De correctie van sommige van deze tekortkomingen werd onvoldoende opgevolgd.'

Vernietigend

Groen en Ecolo reageren vernietigend. 'Op de meerderheid van de onderzochte punten oordeelt de Commissie: ‘not compliant with serious definciencies’. De algemene conclusie luidt dat België een actieplan moet uitwerken met specifieke acties en deadlines', onderstreept Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

'Maar er is meer. Uit een mail tussen het kabinet en de administratie blijkt dat de minister middelen uit het budget voor terreurbestrijding, waarvoor de regering 400 miljoen euro had vrijgemaakt, wou gebruiken om Belgocontrol te financieren en niet voor de acute veiligheidsproblemen op te lossen', hekelt Van Hecke nog. 'Belgocontrol heeft echter niets te maken met de veiligheid van de luchthaven. De minister is hier duidelijk in de fout gegaan.'

Galant: 'Veiligheid voldoet volledig'

Volgens minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) voldoet de veiligheid op de Belgische luchthavens 'volledig' aan de internationaal geldende regels. 'De Europese Commissie heeft steeds de kwaliteit bevestigd van het werk geleverd door de DG Luchtvaart (een onderdeel van de FOD Mobiliteit, nvdr), en in het bijzonder van de luchtvaartinspecteurs', onderstreepte ze in de Kamercommissie Infrastructuur na vragen over de veiligheid na de aanslagen in Brussel.

Minister Galant gaf in de Kamer nog aan dat een extra inspecteur voorzien is in het personeelsplan van 2015.