Na staatssecretaris, is Maggie nu ook een tent voor asielzoekers
Maggies wanden kunnen opgevuld worden met zand, stro of afval. Foto: pn

Als de instroom van vluchtelingen binnenkort opnieuw toeneemt, is het opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in Steenokkerzeel voorbereid. Staatssecretaris Francken stelde er een hoogtechnologische tent voor die 40 tot 60 mensen kan herbergen.

Het Observatie- en Oriëntatiecentrum in Steenokkerzeel vangt momenteel voornamelijk kinderen uit Afghanistan op. De jongste is 11 jaar. Zo’n centrum kan zich geen capaciteitsproblemen veroorloven, en dus zijn nu alvast voorzorgsmaatregelen genomen voor een eventuele heropleving van de instroom van asielzoekers.

Een nieuwe, hoogtechnologische tent doet er nu dienst als leslokaal en recreatieruimte, maar kan op korte termijn omgevormd worden tot slaapzaal voor 40 tot 60 mensen. ‘En dat tegen een lagere prijs dan containers’, benadrukte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De tent werd ‘Maggie’ gedoopt, een subtiele verwijzing naar Francken’s voorganger op Asiel, Maggie De Block, die de tent invoerde.

Stro en afval

Maggie werd ontwikkeld door het ingenieurs- en architectenbureau DMOA uit Leuven in samenwerking met onderzoekscentra en universiteiten. De tent is 20 meter lang en 6 meter breed, en beschikt over een dubbele wand die kan opgevuld worden met ter plaatse gevonden materiaal zoals zand, stro of afval.

Francken wees erop dat tenten als deze ook kunnen opgezet worden in landen die veel vluchtelingen opvangen, zoals Turkije. Ze kunnen ook gebruikt worden in ‘instabiele’ landen waar de vluchtelingen naar willen terugkeren.