Belgische bedrijven betalen tot 40 procent meer voor elektriciteit
Foto: Siebe Swart

Belgische bedrijven betalen voor elektriciteit nog steeds 16 tot 40 procent meer dan het gemiddelde van de buurlanden, waardoor de Belgische industrie een kostenhandicap van zowat 400 miljoen euro heeft. Vooral de belastingen op het elektriciteitsverbruik zijn, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, significant hoger dan in de buurlanden.

Dat blijkt maandag uit een analyse van Deloitte in opdracht van Febeliec, de federatie die de industriële energieverbruikers vertegenwoordigt in België. Febeliec blijft dan ook pleiten voor de invoering van een energienorm.

Uit de analyse blijkt dat bedrijven 6 tot 11 euro per megawattuur (MWh) meer betalen in Vlaanderen en 7 tot 18 euro per MWh meer in Wallonië ten opzichte van de gemiddelde elektriciteitsprijzen van de onderzochte landen. “Voor energie-intensieve bedrijven loopt de meerkost in de miljoenen euro per jaar, een handicap die in de huidige scherpe concurrentie niet te compenseren valt”, aldus Febeliec.

De federatie blijft dan ook pleiten voor de invoering van een energienorm, waarbij de elektriciteitskost van onze bedrijven gebenchmarkt wordt ten opzichte van die van de buurlanden. “Indien de elektriciteitskost in België hoger ligt dan in de buurlanden, moeten de verschillende bevoegde overheden maatregelen treffen om de competitiviteit van onze industrie te herstellen”, zo luidt het.