’Regering Michel geeft werknemers een nieuwe slag in het gezicht'
Foto: Photo News
"De werknemers krijgen opnieuw de volle laag", zo oordeelt de christelijke vakbond over het federale begrotingsakkoord. "De regering Michel koos van meet af voor rechtse en liberale recepten en ze wijkt daar ook nu niet van af. Die liberale en rechtse recepten leggen alle lasten bij gewone mensen. De andere inkomensgroepen blijven ongezien wegkomen", stelt het ACV zondag in een persbericht.

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans volhardt de regering Michel in de boosheid door te kiezen voor 'recepten die niet werken'. Leemans: 'Die maatregelen zijn contraproductief voor de economie en ze teren de overheid uit tot een anorexia-staat. Een gat van 3,8 miljard in de begroting en een slabakkende economie bewijzen dit ook in de feiten'. 'Dat de regering wil dat werknemers met zieke kinderen vakantiedagen mogen afbedelen bij hun collega’s is de meest schrijnende illustratie van deze beschamende sociale neergang', aldus Leemans.

Terwijl volgens Leemans de vermogens worden ontzien en de werkgevers cadeaus krijgen (bv. door de maatregelen voor meer arbeidsflexibiliteit) betalen de gewone werknemers het gelag. 'Werknemers zien hun 38-urenweek afgepakt door minister Peeters. Dit betekent minder loon, omdat werkgevers overuren voortaan betalen als gewone uren', aldus Leemans.

Hij vreest ook voor perverse effecten. 'De simpele waarheid is dat werknemers meer moeten werken als hun werkgever dit wil, zonder loontoeslag. En thuis moeten blijven als de werkgever hen minder nodig heeft. En nog wat moeilijker met tijdkrediet kunnen. Dit leidt tot nog moeilijker werkomstandigheden. Dus nog meer stress, burn-out en meer langdurig zieken. Maar ook daar heeft deze regering een ‘oplossing’ voor. Zieken en invaliden moeten van minister De Block en minister Peeters voortaan strenger gecontroleerd en gesanctioneerd worden. Het december-akkoord onder sociale partners staat zo na amper drie maand al bij het vuil'.

Het oordeel van het ACV is snoeihard. 'Deze regering doet de mensen langer werken, in moeilijker werkomstandigheden, voor minder koopkracht en voor minder pensioen. En geeft hun inspanning cadeau aan de werkgevers. Dit is je reinste volksverlakkerij'. Leemans: 'Partijen die deze aanpak verdedigen, keren zich af van de werknemers, van de ambtenaren en het onderwijzend personeel, van de zieken en invaliden, van de werklozen en gepensioneerden. Dit overgieten met een sausje van pseudo-overleg doet daar helemaal niets van af.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig