‘Begrotingsmaatregelen zijn een kans voor de vakbonden’
Kris Peeters Foto: BELGA

‘De harmonisering van de ambtenarenpensioenen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn een kans voor de vakbonden.’ Zo verdedigde CD&V-vicepremier Kris Peeters in De Zevende Dag de plannen van de regering.

Peeters benadrukt dat de voorgestelde hervormingen besproken zullen worden in overleg met de vakbonden, al wil hij zelf wel een plan klaar hebben voor de zomer. Peeters hoopt ook dat de vakbonden zullen inzien dat de maatregelen “een kans” zijn.

De federale regering besliste tijdens de begrotingscontrole onder meer om de ambtenarenpensioenen te harmoniseren en om de 38-urenweek te vervangen door een annualisering van de arbeidstijd met periodes waarin meer of minder gewerkt wordt. De vakbonden reageerden zaterdag bijzonder scherp op de regeringsplannen, niet alleen op de inhoud maar ook op het gebrek aan sociaal overleg.

In De Zevende Dag verdedigde Peeters de plannen. Hij benadrukt ook dat alles zal worden uitgewerkt in overleg met de vakbonden. Al lijken de krijtlijnen wel al vast te liggen. ’We zullen met de sociale partners bekijken hoe ze kunnen meegaan in de richting die we hebben beslist’, aldus Peeters. Peeters roept de bonden op dat overleg ook positief te zien. ’Ik hoop dat de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties dit aangrijpen als een kans om jobs te creëren en te behouden.’

Peeters kreeg zaterdag, met name op Twitter, veel kritiek op de mogelijkheid om verlofdagen weg te schenken aan collega’s, bijvoorbeeld aan een collega met een ernstig ziek kind. ’Ik heb die kritiek ook gezien, maar het is belangrijk om een duidelijk kader te schetsen’, reageert Peeters. ’De maatregel is deel van het menu, wat betekent dat sectoren kunnen kiezen hoe ze daarmee omgaan. Het is geen verplichting. Daarnaast hebben we ook beslist dat de sectoren ervoor kunnen kiezen om het tijdskrediet te verhogen met drie dagen.’

De minister verwijst naar Frankrijk, waar zich één geval voordeed van een persoon die alles had uitgeput en toch nog verlof nodig had voor de verzorging van zijn zoontje. ’Heel Frankrijk vroeg om daar een wettelijk kader voor uit te werken. Dat is er sinds mei 2014. Spijtig genoeg wordt het plan hier kort door de bocht neergehaald op Twitter zonder de context te kennen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig