VCB: ‘Verplicht energierenovatie bij aankoop woning’
Foto: Photo News

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil dat mensen die een bestaand huis kopen, verplicht worden om de woning energiezuiniger te maken. “Op die manier zal tegen 2050 90 procent van het Vlaamse woningpatrimonium gerenoveerd zijn”, klinkt het zondag in een persbericht.

Volgens de VCB renoveren ongeveer drie op de vier kopers hun nieuwe woning binnen de drie jaar na de aankoop. ‘De aankoop van een bestaande woning is een cruciaal moment om de woning te renoveren’, stelt de confederatie. ‘Van dit kantelmoment moet worden gebruikgemaakt om de nieuwe eigenaars ertoe te verplichten de woning ook grondig energiezuiniger te maken.’

Jaarlijks wisselen ongeveer 80.000 woningen van eigenaar. Met zo’n verplichting tot energierenovatie zouden jaarlijks 3,4 woningen gerenoveerd worden, in plaats van 0,7 procent vandaag. Dat betekent volgens de VCB dat tegen 2050 90 procent van de 2,9 miljoen woningen in Vlaanderen naar een E-peil van 60 en lager zou dalen.

De extra kost voor de kopers wordt door de VCB geminimaliseerd. ‘De maatschappelijke kost van deze maatregel zal beperkt zijn omdat de renovatieplicht wordt verbonden aan een verkoop, wat sowieso een natuurlijk renovatiemoment is’, aldus de VCB.

Om een en ander mogelijk te maken, moeten kopers wel meer inzicht krijgen in de noodzakelijke investeringskosten van de woning waarin ze geïnteresseerd zijn, geeft de Vlaamse Confederatie Bouw toe. ’Vandaag gebeurt het te vaak dat kopers tegen elkaar opbieden voor bestaande woningen die heel veel energie verbruiken. Zij beseffen onvoldoende de investeringen die nodig zijn om de energiefactuur omlaag te krijgen.’

In het Vlaams renovatiepact staat de doelstelling dat bestaande woningen tegen 2050 een E-peil van maximaal 60 zouden moeten hebben, maar de VCB gelooft niet dat dat zal lukken met alleen sensibilisering en subsidiëring.