De gemeente Herne (bij ­Geraardsbergen) is de eerste in België die privébewaking inzet voor politiewerk. De ­komende drie maanden gaan Securitas-agenten ’s nachts patrouilleren tussen publieke gebouwen zoals sporthal, ­gemeentehuis, scholen... 'Ze controleren het publieke ­domein, en zo houden ze ook een oogje in het zeil in de hele ­gemeente', aldus de burgemeester

Het initiatief komt er na een inbrakengolf deze winter. In januari en februari waren er 53 inbraken in de kleine gemeente. '“Trek dat cijfer door naar een heel jaar, en één tiende van onze bevolking zou getroffen worden', zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V)

'We moesten dus iets doen aan het veiligheidsgevoel. Maar extra agenten aanwerven kost handenvol geld voor een kleine gemeente zoals wij. Deze privébewaking is ongeveer één tiende van de prijs. Het voordeel is dat we ze enkel kunnen inzetten wanneer de nood hoog is. Nu loopt het project drie maanden, nadien evalueren we het. Als je extra agenten fulltime aanwerft, heb je die flexibiliteit niet.'

Voortaan patrouilleert er elke nacht een bewakingsagent van de bewakingsfirma Securitas in de gemeente Herne. De privébewaker controleert tussen tien uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends in de eerste plaats een twintigtal openbare gebouwen in de gemeente: de bibliotheek, het OCMW, het gemeentehuis, ... Maar op weg van het ene gebouw naar het andere is hij ook extra alert om verdachte situaties te melden aan de politie.

De Securitas-agenten mogen wel niet ingrijpen tijdens hun wacht. Als ze iets verdachts zien, verwittigen ze de politie. 'Securitas zal bij het uitvoeren van haar opdracht zeker de wet respecteren. Gebouwen bewaken is wél toegestaan. Onze patrouille verzorgt dus de bewaking van 22 gebouwen, maar op de routes tussen die gebouwen knijpt hij natuurlijk zijn ogen niet dicht. Als hij onderweg iets verdachts ziet, zal hij de politie verwittigen, zoals ook elke burger hoort te doen.' 

'Wetgeving versoepelen'

'Het zou wel helpen mocht de wetgeving versoepelen', zegt Gerrit Bellon, legal director bij Securitas. 'Zodat we in de toekomst de diensten van een private bewakingsfirma kunnen gebruiken voor pure bewaking van het grondgebied. Een aangepaste wetgeving kan ertoe leiden dat private bewakingsfirma’s wel mogen patrouilleren en vaststellingen mogen doen op de openbare weg. Anders dan de politie zouden ze dan wel niet mogen tussenbeide komen.'

Strijd tegen woninginbraken

De inzet van de privébewakers past in het globaal veiligheidsbeleid van de gemeente Herne. Zo liet de politiezone Pajottenland vorige maand al ANPR-camera’s installeren, die automatisch nummerplaten van voorbijrijdende auto’s registreren en aan een controle onderwerpen in de strijd tegen woninginbraken. Daarnaast werd er een buurtinformatienetwerk opgesteld. De leden die iets verdacht opmerken, melden dat rechtstreeks aan de politie. Verder keert de gemeente een premie uit aan bewoners die investeren in een alarmsysteem.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig