Waar is het eenheidsstatuut in de verloning?
Foto: Jobat.be
Uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie bleek onlangs, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, dat we nog 70 jaar nodig hebben vooraleer de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht zal worden. Er zijn echter nog meer verschillen in onze arbeidswereld die onze aandacht verdienen.

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om meer gelijkheid te creëren tussen arbeiders en bedienden, maar ook die gelijkheid moet klaarblijkelijk nog een lange weg afleggen als we kijken naar de invulling van het verloningspakket. Dat blijkt alvast volgens onderzoek bij werknemers én werkgevers.

Een win-win situatie

Uit recent onderzoek van Acerta Consult blijkt dat de gemiddelde Belgische werknemer niet langer tevreden is over de opbouw van zijn verloningspakket.

Zoveel is duidelijk: zowel werkgever als werknemer willen hier op korte termijn verandering in brengen. “73% van de werknemers wil zijn verloning afhankelijk maken van individuele prestaties, en dat is niet zo onlogisch”, vindt Sarah Peeters, Director Acerta Consult. “Als werknemer heb je immers niet altijd een grote impact op het collectieve bedrijfsresultaat. Wanneer het loon afhankelijk is van de eigen resultaten, ligt dit voor het grootste deel in de handen van de werknemer zelf.”

Ook werkgevers zijn vragende partij, zo blijkt. “Bijna 1 op 4 werkgevers wil de komende twee jaar prioriteit maken van flexibele verloning in functie van de individuele of collectieve prestaties, maar wel met een andere invulling voor arbeiders en bedienden”, aldus Peeters.

>

>

>