‘Onwettig’ wurgcontract van Bert Anciaux nekte Vlaams-Marokkaans cultuurhuis
Foto: Kristof Vadino
Het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis Daarkom verlaat nog dit jaar zijn huidige locatie. Uit een reconstructie blijkt dat voormalig minister Bert Anciaux op zijn eentje een onvoordelig huurcontract afsloot. De voortijdige beëindiging daarvan kan de overheid tot 1,3 miljoen euro kosten.

Nog dit jaar hoopt de Vlaamse Gemeenschap het huurcontract van het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis Daarkom te beëindigen. De organisatie verhuist dan naar een pand naast de Ancienne Belgique. Van daaruit zal een kleine artistieke kern interculturele projecten over heel Vlaanderen organiseren.

Momenteel onderhandelen advocaten van de overheid en van eigenaar NV Immoveld over een vervroegde stopzetting van het huurcontract.

Gezien de beperkte financiële middelen was de huur een strop rond de nek van Daarkom. Er was amper budget over voor een artistieke werking. Sinds het in 2006 in het gebouw trok, is de werking van Daarkom nooit van de grond geraakt.

Bij een reconstructie vernam De Standaard dat het contract slecht uitviel voor de overheid. ‘Het was een nadelige overeenkomst’, zegt een bron die het dossier van dichtbij volgde. ‘Een particulier zou het niet gauw afsluiten. Het was een lang en een duur contract, waar niet makkelijk uit te stappen is.’

Het huurcontract stipuleert dat geen van beide partijen de overeenkomst voor 2021 mag beëindigen. Als dat toch gebeurt, dient de huurprijs tot de einddatum betaald te worden. Uit de boekhouding van Daarkom blijkt dat er jaarlijks 275.000 euro naar huur gaat. Er nu uitstappen zou de overheid zowat 1,3 miljoen euro kosten.

‘Onwettige rechtshandeling’

Alle vingers wijzen voor dit contract naar voormalig cultuurminister Bert Anciaux (SP.A). Hij sloot de overeenkomst in zijn eentje af, zonder daarvoor de geëigende paden te bewandelen of overleg te plegen. Uit documenten blijkt dat de Inspectie Financiën een negatief advies gaf. Nadien weigerde ook toenmalig minister van begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) zijn toestemming.

‘U hebt een onwettige rechtshandeling gesteld’, schreef hij aan Anciaux. ‘Door dit contract af te sluiten, hebt u zich verbonden tot de betaling van 3,2 miljoen euro in de komende jaren. U hebt een contract afgesloten voor een project waarvan de financiële modaliteiten nog niet zeker zijn.’

Uiteindelijk kreeg het project toch groen licht op de ministerraad. ‘Er was geen andere optie’, zegt een betrokkene. ‘Het contract bevatte een handtekening en was bijgevolg bindend. Als het niet gevolgd werd, kon de eigenaar procederen.’

Bert Anciaux bevestigt de gang van zaken. ‘Het contract is nadien op de ministerraad goedgekeurd. De regering kiest unaniem: soms van harte en soms niet. Wie dit stemde, maar tegen zijn zin, was een slappe minister.’