Er is een akkoord met de politievakbonden over de beveiliging van de luchthaven. Dat bevestigen de vakbonden en de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Het akkoord brengt een beperkte heropening van de luchthaven een stap dichterbij, al lijkt het erg onwaarschijnlijk dat er zaterdag effectief al passagiersvluchten zouden plaatsvinden.

De vakbonden van de luchtvaartpolitie hadden strenge veiligheidsmaatregelen gevraagd, maar een akkoord hierover bleef uit. Volgens de bonden is er nu een compromis bereikt. 'Wij vroegen dat iedereen die het luchthavengebouw binnenkomt gescreend zal worden, en dat zal nu ook gebeuren', zegt Eric Picqeur (ACOD).

Hoe zal die screening gebeuren?

Van bij het aanrijden zal een camera alle nummerplaten van de wagens controleren. Voor de parkings komen er willekeurige controles van voertuigen (de vakbonden wilden hier systematische controles, maar die komen er niet om files te vermijden).

Voor het betreden van de luchthaven is er wel systematische (dus van iedereen) controle van identiteits- en reisdocumenten, wordt iedereen gecontroleerd door een metaaldetector en wordt de bagage door een scanner gehaald. Dat zal in twee tenten gebeuren buiten het luchthavengebouw. 

Ook iedereeen die op de luchthaven werkt in de 'gevoelige zone', zal grondig gecreend worden. Er komt een screening- en badgebeleid. 'No screening, no badge, no entrance.' 

Wat is er nog beslist? 

De bonden van de luchtvaartpolitie kregen ook toegezegd dat er tot 2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor materieel (wapens en voertuigen). De precieze oplijsting van de noden zou tegen 13 april gebeuren. Eerder was er ook al toegezegd dat er 200 bijkomende aspiranten aangeworven worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse versterking van de luchthavenpolitie.

Daarnaast staat in de overeenkomst dat de politiebonden in de toekomst meer betrokken zullen worden bij de uitbouw van de definitieve structuur en bij de verdeling van de taken van de respectievelijke actoren op het terrein. Er komt ook een HRM-actieplan voor de zomer van 2016 (ziekteverzuim, logistiek, ...).

Minister Jambon reageert, via zijn woordvoerder, tevreden op het akkoord. Hij dankt de vakbonden voor hun constructieve houding.
Wanneer de luchthaven terug beperkt opengaat - voor twintig procent van de capaciteit - is nog niet duidelijk. Bij verschillende bronnen is te horen dat dat vermoedelijk zondag zal zijn. Er is tijd nodig om een en ander te organiseren, niet alleen inzake beveiliging maar ook om passagiers, bemanningen en vliegtuigen op de juiste plaatsen te krijgen.