Hongerstaking van kindbruid is afgelopen
Foto: Bart De Waele
Een vijftienjarig meisje uit Syrië was een week in hongerstaking, omdat ze afgezonderd is van haar achttienjarige echtgenoot. Intussen heeft ze haar actie beëindigd, na gesprekken met hulpverleners en andere kinderen in het asielcentrum. Dat laat Fedasil weten.

Minstens 24 kindbruiden verblijven op dit moment in de Belgische asielcentra. Het gaat om jonge meisjes, soms amper dertien jaar oud, die getrouwd zijn met een (veel) oudere man. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staat toe dat zij elkaar geregeld zien, maar samenleven in het asielcentrum kan al sinds oktober 2015 niet meer.

'Ze mogen elkaar wel ontmoeten of met elkaar bellen', zegt Francken in Het Laatste Nieuws. 'Het zijn vrije burgers. Maar in de opvangcentra wil ik dit niet gedogen. Een kindhuwelijk gaat in tegen de principes van onze maatschappij.'

Een vijftienjarige kindbruid ging uit protest tegen de scheiding van haar achttienjarige echtgenoot een week lang in hongerstaking. 'Het houdt me ernstig bezig', zei Francken. 'Ik wil niet dat haar iets overkomt. Maar ik wil niet meewerken aan kindhuwelijken.'

Fedasil laat weten dat het meisje intussen haar actie heeft beëindigd, na gesprekken met hulpverleners en andere kinderen in het asielcentrum. Ze bleef tijdens haar hongerstaking bovendien wel altijd water drinken.

En justitie?

Volgens het Syrische familierecht mogen meisjes vanaf hun dertiende levensjaar trouwen. In ons land moeten ze minstens 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen wanneer daar goede redenen voor zijn, maar eigenlijk is met een dertienjarige in het huwelijksbootje treden in België verboden.

Als een minderjarig meisje en haar volwassen echtgenoot al in het buitenland trouwden, 'dan geldt het Belgische recht in feite niet', zegt de FOD Justitie in Het Laatste Nieuws. 'Maar dan nog kan het Belgische gerecht altijd weigeren het huwelijk te erkennen omdat het in strijd is met de openbare orde.'

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Als meisjes ouder zijn dan 16 jaar én een kindje hebben of verwachten, 'dan primeert het belang van het kind. Dat heeft het recht de vader te zien.'