VN: 'Welvarende landen moeten meer Syrische vluchtelingen opnemen'
Foto: AP

De grootste vluchtelingencrisis van onze tijd. Zo noemt Ban Ki-moon de dramatische gevolgen van de oorlog in Syrië. De reactie van vele rijke landen is eerder teleurstellend. De Verenigde Naties roepen op tot meer solidariteit.

Welvarende landen zouden op vraag van de Verenigde Naties een half miljoen bijkomende Syrische oorlogsvluchtelingen moeten opnemen. De al lang verzadigde buurlanden van Syrië moeten geholpen worden, verklaarde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon woensdag in Genève op een bijzondere vergadering voor een rechtvaardigere spreiding van Syrische vluchtelingen. Duitsland werd samen met Noorwegen en Canada op de bijeenkomst van hoge vertegenwoordigers uit meer dan 90 landen en vele internationale organisaties als voorbeeld van een humanitaire en grootmoedige vluchtelingenpolitiek geprezen.

Ban riep op tot bijkomende stappen om een legale migratie mogelijk te maken. De Syrische Oorlog heeft “tot de grootste vluchtelingen- en ontheemdingscrisis van onze tijd geleid. Dat vraagt om een exponentiële uitbreiding van de wereldwijde solidariteit”, benadrukte hij. Alle landen die daartoe in staat zijn, moeten een overeenkomstige vrijwillige bijdrage leveren.

Van de meer dan 4,8 miljoen Syriërs, die naar Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en Irak zijn gevlucht, zouden andere landen minstens tien procent moeten opvangen, verklaarde Ban. Dat zijn minstens 480.000 mensen. Dat is een “relatief klein aantal” vergeleken met de lasten die buurlanden van Syrië al jaren dragen. Bij de VN zijn tot nu enkel toezeggingen voor in totaal 178.000 plaatsen geregistreerd voor de bijkomende opvang van Syrische vluchtelingen.

Geen beloftes

De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) hoopt dat de bijzondere vergadering tot meer vrijwillige toezeggingen van vooral rijke landen leidt. Dat mag echter geen surrogaat voor de opvang van vluchtelingen volgens het internationaal recht betekenen, verklaarde de Hoge VN-Commissaris voor Vluchtelingen, Filippo Grandi. Meer landen moeten meer legale mogelijkheden aanbieden voor de komst en het verblijf van vluchtelingen, zoals speciale visa voor humanitaire noodgevallen, studiebeurzen, gezinsherenigingen of ook privésponsoring.

Concrete nieuwe beloftes voor de opvang van Syriërs op legale wijze werden in Genève niet gedaan. De UNHCR hoopt dat dergelijke toezeggingen in grote aantallen op de mondiale VN-vluchtelingentop in september in New York gebeuren.