Behoud begrotingsevenwicht primeert op Duitse wegen
KBC

Reeds vele jaren zorgt een systematische onderinvestering voor een toenemend verval van de Duitse infrastructuur. Bruggen brokkelen af en steeds vaker duiken er putten op in de autosnelwegen, een uitvinding nota bene van de Duitsers. Ondanks de uitzonderlijk lage financieringskost van de Duitse overheid is er momenteel geen grootschalige inhaalbeweging gepland. Dit is een spijtige zaak voor de toekomst van de Duitse economie, stelt Cora Vandamme, economist bij KBC.

Na de val van het IJzeren Gordijn werd er sterk geïnvesteerd in de infrastructuur van het voormalige Oost-Duitsland. Jaren van communistisch bewind hadden immers een grote kloof geslagen tussen de kwaliteit van de infrastructuur in het oosten en het westen van het land.

Tegelijkertijd werden autosnelwegen en bruggen in het westen amper onderhouden, laat staan uitgebreid om aan de toegenomen behoefte tegemoet te komen. De infrastructuur in het westen voldoet dan ook geruime tijd niet meer aan de noden van de export-georiënteerde Duitse industrie. Bijgevolg zakte Duitsland de voorbije 4 jaar van de 2de naar de 7de plaats op de infrastructuurrangschikking van de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum.

Er zijn nochtans weinig redenen voor de Duitse federale overheid om infrastructuurinvesteringen uit te stellen. Nooit eerder was de financieringskost zo laag als tijdens het voorbije jaar. Leningen met looptijden tot en met 8 jaar kunnen zelfs gebeuren aan een negatieve rentevoet. Op 10 jaar staat de Duitse rente op 0,21%, wat eveneens historisch laag is. Spijtig genoeg lijkt de obsessie van een zelf opgelegd begrotingsevenwicht (de ‘Schwarze Null’) belangrijker voor minister van Financiën Schäuble dan het veiligstellen van de economische toekomst van het land.

De terughoudendheid van de Duitse regering om de investeringen gevoelig uit te breiden is niet alleen een gemiste kans voor de toekomst van de Duitse economie maar ook voor de groei in de Eurozone. Het slabakkend economisch herstel in de muntunie zou een welgekomen duw in de rug krijgen als de Duitse overheid de uitgaven voor infrastructuurwerken zouden verhogen. Ook ECB-voorzitter Draghi wees erop dat zijn soepel monetair beleid best wordt aangevuld met budgettaire stimuli in die landen die zich dat volgens de Europese begrotingsregels kunnen veroorloven. En Duitsland hoort daar zeker bij.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig