'Aanslagen zijn ook aanval op islamitische waarden'
Ahmed Azzouz Foto: Dieter Telemans
De Belgische islamleerkrachten moeten de aanslagen in Brussel veroordelen en proberen te voorkomen dat Belgische jongeren nog voor het terrorisme kiezen. Dat is de duidelijke boodschap van Antwerps islaminspecteur Ahmed Azzouz in een bericht aan die leerkrachten. 'Moslims moeten waakzaam blijven voor de invloed van extremisten op onze jeugd.'

'Deze aanslagen vormen een aanval op de universele menselijke waarden, waaronder ook de islamitische', schrijft Azzouz in zijn brief. 'Het ware islamitische geloof bestaat immers uit de naleving van de kernwaarden die aan alle waardige menselijke ideologieën gemeen zijn, zoals de onschendbaarheid van het leven en het respect voor de waardigheid van alle mensen.'

Azzouz is duidelijk over de taak die de islamleerkrachten nu voor zich hebben: 'Wij dienen de door terroristen gepropageerde ideologie zonder onderscheid af te wijzen en met onze gemeenschap een raamwerk op te zetten dat niet alleen jeugdige risicogroepen identificeert, maar dat ook voorkomt dat jongeren het pad van zelfvernietiging kiezen. 

'Door zelf voorbeeldig te handelen, door het in diskrediet brengen en marginaliseren van de extremistische interpretaties van religieuze bronnen, door waakzaam te blijven op hun invloed op onze jeugd en door de juiste islamitische kernwaarden in te bedden in opvoeding en scholing kunnen wij de totalitaire ideologieën die geweld voortbrengen bestrijden en het besmeurde imago van ons vredelievend geloof herstellen', besluit de islaminspecteur.

Lees hieronder de volledige boodschap: