Jambon: 'Dreigingsniveau 4 langere tijd aanhouden moet kunnen'
Foto: AP

Voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zou het dreigingsniveau 4 voor een langere periode moeten kunnen aangehouden worden. Indien nodig moeten de politie- en veiligheidsdiensten op die manier worden georganiseerd dat de maatregelen die daarmee gepaard gaan, kunnen uitgevoerd worden. Dat heeft minister Jambon woensdag verklaard voor aanvang van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op het kabinet van de premier.

De N-VA-vicepremier stelde dat het niveau 4, het hoogste dreigingsniveau, betekent dat er concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. 'Niet dat we de ene of de andere aan het zoeken zijn, want we zijn altijd aan het zoeken', luidde het.

Voor Jambon moet het langere tijd aanhouden van het niveau 4 kunnen, al beseft hij dat daarvoor verschuivingen moeten gebeuren in de organisatie van de betrokken diensten. Jambon voerde het schuiven in de prioriteiten in hun takenpakket aan. De controles door militairen in de Brusselse treinstations kunnen voor hem doorgaan 'zo lang als het nodig is'.

Hij herhaalde dat de regering al verschillende maatregelen heeft vooropgesteld in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Nu moet worden bekeken hoe die versneld kunnen worden uitgevoerd. Volgens de vicepremier kan de parlementaire weg worden versneld. 'Ik heb al geweten dat ‘s morgens een amendement op een wet werd ingediend en dat die ‘s avond werd gestemd in het parlement', luidde het.