‘We moeten in eerste instantie nu snel uitvoeren wat al is beslist’, zegt minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA). De regering kwam vanmorgen samen tijdens een kern om een stand van zaken op te maken.

Daar werd ook afgesproken om nu niet snel snel nieuwe terreurmaatregelen op het getouw te zetten. ‘We gaan nu geen steekvlampolitiek voeren’, luidt het. Maar wat al beslist is, moet wel zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

Alle ogen zijn dan ook gericht op de commissie Terrorismebestrijding, voorgezeten door Jambons partijgenoot Koen Metsu. ‘Vrijdag worden al de eerste drie wetsontwerpen besproken in de bevoegde commissie’, zegt hij. Het gaat onder meer om de mogelijkheid om 24/24 uur huiszoekingen te doen en een uitbreiding van de bijzondere opsporingstechnieken voor gevallen van illegale wapenhandel. ‘Hopelijk vinden we snel consensus, ook met de oppositie’, zegt Metsu. Zodra de maatregelen in de commissie gestemd zijn, kunnen ze snel naar de voltallige kamer voor stemming.

Maar het voornemen van de regering om de termijn voor voorlopige hechtenis op te trekken van 24 naar 72 uur in geval van terreur is een ander paar mouwen. Daarvoor is een grondwetswijziging en dus ook een tweederdemeerderheid in parlement voor nodig. ‘Ik heb een consensustekst overgemaakt aan de fractieleiders van de meerderheid’, zegt Metsu. ‘Die bekijken nu met de fractieleiders van de oppositie of daarover consensus mogelijk is’, zegt Metsu.

Metsu waarschuwt wel voor haastwerk. ‘Snelheid is belangrijk, maar het moet allemaal ook goed in elkaar zitten, accuraat zijn’, zegt Metsu. Hij denkt eraan om de commissie Terrorismebestrijding ook tijdens de paasvakantie te laten samenkomen, om het werk te versnellen.