Assuralia: ‘Meeste verzekeringspolissen geven dekking tegen terreurdaden’
Foto: BELGA

Sinds 2008 bieden de meest voorkomende Belgische verzekeringspolissen dekking tegen de gevolgen van terreurdaden. Naasten en slachtoffers kunnen terecht op een speciale website.

De verzekeringsfederatie Assuralia laat weten dat de meeste verzekeringscontracten een speciale dekking hebben tegen terreuraanslagen. Dat is het geval sinds 1 april 2007, toen een wet werd gestemd die voorziet in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten, hetzij als particulier hetzij als werknemer. Slachtoffers kunnen daardoor onder meer schadevergoeding claimen via hun levensverzekeringen (individueel en groepsverzekering), aansprakelijkheids- en brandverzekering, ziekteverzekering en verzekeringen tegen arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen.

Enkel binnen autoverzekeringen, rechtsbijstand, verzekeringen tegen bedrijfsschade en ‘grote risico’s’ is een dekking tegen terrorisme niet verplicht. Maar dan moet de polis wel uitdrukkelijk vermelden dat terreuraanslagen zijn uitgesloten.

Diezelfde wet van 2007 houdt er rekening mee dat aanslagen een enorme impact kunnen hebben wat betreft lichamelijke letsels, schade aan goederen en economische gevolgen. Concreet betekent dit dat de verzekeraars de verzekerden of slachtoffers zullen vergoeden via een centrale pool, beter bekend als TRIP.

Meer informatie staat te lezen op de website www.tripvzw.be, waar slachtoffers en naasten een uitgebreide rubriek kunnen vinden met antwoorden op de meest voorkomende vragen.