'Klacht van Mary is kansloos'
Foto: BELGA

Sven Mary, die terreurverdachte Salah Abdeslam verdedigt, dient een klacht in tegen de Franse procureur. Die las gisteren de pers letterlijk voor uit het verslag van het verhoor van Abdeslam. 'Een schending van het onderzoeksgeheim', zegt Mary. Maar volgens Pierre Chomé, advocaat en professor strafrecht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), maakt de klacht weinig kans op slagen aangezien.

'Salah Abdeslam was van plan om zichzelf op te blazen aan het Stade de France, maar is op zijn stappen teruggekeerd', citeerde procureur Molins letterlijk uit het verslag. En die quote is ontoelaatbaar, vindt Mary. 'Er is niemand in België die tot op heden over het onderzoek gecommuniceerd heeft. Met uitzondering over wat algemeenheden zoals de gezondheidstoestand van mijn cliënt en het verdere verloop van het onderzoek.'

'Dat een Franse procureur - in een poging om de Franse onderdanen te paaien - het geheim van het onderzoek naast zich neerlegt, is een brug te ver.'

Geen vrijlating

De eerste procedureslag lijkt hiermee een feit. Maar het onderzoek gaat intussen gewoon verder. Als Mary gelijk krijgt, kan het hoogstens tot een tuchtsanctie komen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Abdeslam kan zeggen dat hiermee zijn rechten van verdediging zijn geschonden.

In een toelichting in het VRT-journaal zegt Mary ook dat de klacht niet zou kunnen leiden tot een vrijlating. 'Laat ons daarover duidelijk zijn. Het gaat over het principe. Er zijn rechten voor de slachtoffers, maar ook voor de verdediging. Zelfs, al wil men dat niet horen, voor Abdeslam'.

'Geen kans'

Pierre Chomé, advocaat en professor aan de ULB, wijst erop dat de Belgische wetgeving een uitzondering voorziet op het geheim van het onderzoek. “De wet Franchimont, die de strafrechtelijke procedure regelt, voorziet dat de procureur tegenover de pers een stand van zaken kan opmaken over een bepaald dossier. Dat is onaangenaam voor de verdediging maar die kan op proportionele wijze antwoorden op de argumenten van het openbaar ministerie.”

De klacht die meester Mary zou indienen, zou in Frankrijk kunnen ingediend worden en zou tegen de Franse staat kunnen gericht zijn, mocht blijken dat de procureur strafrechtelijke immuniteit geniet zoals in België het geval is, aldus nog Pierre Chomé.

Deontologie

Minister van Jusitie Koen Geens (CD&V) wou in De Zevende Dag geen commentaar geven op de uitspraken van Molins. 'Het zou niet passend zijn voor een Belgische minister om commentaar te geven op een Franse procureur'. Hij wees er wel op dat iedereen de deontologie moet toepassen, en daar valt volgens Geens dus ook de geheimhouding onder. 'Ik reken erop dat alle betrokkenen dat doen'.

Overigens wijst Geens erop dat dit niet om een uitlevering zou gaan. Binnen de Europese Unie zijn er verdragen over de overdracht van personen. Als minister moet hij hier dus niet zelf over beslissen. 'De Raadkamer zal autonoom beslissen over die uitlevering'. Geens zegt wel de Europese afspraken 'correct te willen toepassen'.Wanneer Abdeslam naar Frankrijk zou kunnen gaan, kon hij dus nog niet zeggen. 'De procedure kan een tijdje duren. Ik heb vrijdagavond al van een paar maanden gesproken, we zullen zien'.