We zullen die internationale procedures in verband met de uitlevering van Abdeslam volgen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in het VTM nieuws. 'Zoals premier Michel eerder al gezegd heeft: politiek is er geen bezwaar om Abdeslam uit te leveren aan Frankrijk. Finaal zal er dus wel een uitlevering volgen.'

'Ik zou heel graag de film opnieuw kunnen samenstellen tussen de voorbereiding voor Parijs en de hele afwikkeling nadien', aldus Jambon. Waar is hij verbleven na de aanslagen, van wie heeft hij steun gekregen, hoe heeft hij zo lang kunnen onderduiken? Vanuit die info kunnen we dan een deel van het netwerk opnieuw samenstellen. We hebben nu een belangrijk deel van het netwerk geneutraliseerd, maar daarmee is zeker niet alles opgerold. Er is nog wel wat werk aan de winkel.'Zondagmiddag herhaalde Jambon zijn standpunt in De Zevende Dag. 'We kunnen nog niet helemaal gerust zijn. Maar het is duidelijk: we zitten in het netwerk, en zijn op het goede spoor'.

Over de kritiek op de politiediensten is Jambon duidelijk. 'Men kan zeggen wat men wil, maar hoelang hebben de Amerikanen naar Saddam Hoessein gezocht? Als iemand zich verschuilt, niet buiten komt en een ondersteunend netwerk heeft, dan is het helemaal niet eenvoudig.'

Volgens de minister kan het nu twee heel verschillende kanten op gaan. 'Er zijn nu twee mogelijkheden: ofwel trekken eventuele andere cellen zich terug ofwel activeert dat de zaak. Het werk gaat dus verder.'