Islam is de grootste religie van het land
Foto: rr
Zo’n 400.000 Belgische moslims beleven actief hun geloof, terwijl naar schatting nog maar 200.000 katholieken naar de kerk gaan. Daarmee is de islam de grootste actieve religie van het land geworden. Maar die trend wordt politiek noch maatschappelijk erkend.

Officiële cijfers over het aantal mensen dat een bepaalde godsdienst aanhangt, zijn in België niet beschikbaar. Maar wetenschappers hebben zich wel over het vraagstuk gebogen. Vergelijking van bestaand onderzoek laat een duidelijke trend zien: het aantal praktiserende moslims stijgt, en het aantal praktiserende katholieken daalt.

In België leven 728.000 moslims. Dat berekende Jan Hertogen, oud-medewerker van het Sociologisch Onderzoeksinstituut van de KU Leuven. Het aantal actieve katholieken is berekend door Marc Hooghe, politicoloog aan de KU Leuven. Hij kwam uit op ruim 315.000 actieve kerkbezoekers. Aangezien hij een dalende trend vaststelde, kan aangenomen worden dat het aantal sindsdien nog afgenomen is. Een extrapolatie zou het cijfer op minder dan 200.000 brengen.

De trend wordt maatschappelijk onvoldoende erkend, vindt Hertogen. Vooral de financiering van de islam blijft achter. ‘Het geld dat vrijkomt door de daling van de kosten voor de katholieke eredienst, bijvoorbeeld door het dalende aantal priesters en de mortaliteit van de gepensioneerde priesters, had kunnen worden verschoven naar de islam. Maar dat gebeurt niet. Doordat de politiek weigert die malaise te doorbreken, dreigen we het vertrouwen van deze groep medeburgers te verliezen’, zegt Hertogen.

Opmerkelijk is dat geografisch gezien de moslims en de katholieken elkaars spiegelbeeld vormen. Lees hier meer over in De Standaard.