Overzichtskaart

Waar wonen de Belgische moslims?

Ongeveer 7 procent van de Belgische inwoners is moslim. De moslimbevolking is sterk geconcentreerd in de grote steden, en veel minder sterk aanwezig op het platteland. Wilt uw weten hoe groot de moslimbevolking in uw gemeente is? Klik op de kaart en u ziet het percentage.

Klik op de kaart om het aantal moslims in uw gemeente te bekijken.


Hoe werd deze kaart opgesteld?

1. In de officiële Belgische bevolkingsgegevens is nagegaan hoeveel inwoners een buitenlandse nationaliteit hebben, en hoeveel er na 1945 Belg geworden zijn. Van die laatste groep worden ook de geboorten, overlijdens en migranten berekend.

2. Vervolgens werd per nationaliteit nagegaan hoe groot het percentage moslims is. Daarvoor werd gebruikt gemaakt van gegevens van het Pew Research Center, en van een Duits onderzoek door het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

3. Er werd een correctie doorgevoerd voor de inwoners met een westerse nationaliteit, omdat ervan uitgegaan kan worden dat bij de westerse migranten die naar België komen de niet-moslims oververtegenwoordigd zijn.

4. De Belgische moslims die nooit een andere nationaliteit hebben gehad (vooral bekeerlingen) zijn in de methodologie niet meegenomen. Dat veroorzaakt een lichte onderschatting van het totale aantal moslims.

LEES MEER

In sommige steden bestaat een kwart van de bevolking uit moslims. Hoeveel onder uw vrienden zijn moslim? Of bent u moslim, hoe onbegrepen voelt u zich? Chef economie Ruben Mooijman zoekt zes maanden uit of de moslims België veranderen dan wel of België de moslims verandert.

Hoe werd deze kaart opgesteld?

1. In de officiële Belgische bevolkingsgegevens is nagegaan hoeveel inwoners een buitenlandse nationaliteit hebben, en hoeveel er na 1945 Belg geworden zijn. Van die laatste groep worden ook de geboorten, overlijdens en migranten berekend.

2. Vervolgens werd per nationaliteit nagegaan hoe groot het percentage moslims is. Daarvoor werd gebruikt gemaakt van gegevens van het Pew Research Center, en van een Duits onderzoek door het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

3. Er werd een correctie doorgevoerd voor de inwoners met een westerse nationaliteit, omdat ervan uitgegaan kan worden dat bij de westerse migranten die naar België komen de niet-moslims oververtegenwoordigd zijn.

4. De Belgische moslims die nooit een andere nationaliteit hebben gehad (vooral bekeerlingen) zijn in de methodologie niet meegenomen. Dat veroorzaakt een lichte onderschatting van het totale aantal moslims.