Ignaas Devisch, mateloos filosoof

‘Waarom zou ons leven in evenwicht moeten zijn?’

‘We moeten onze rusteloosheid herwaarderen’, betoogt Ignaas Devisch. Hij komt in opstand tegen het moraliserende gepleit voor de heilige balans. ‘Rust is hooguit een tussenstation, geen eindpunt.’

Je moet maar durven. Net nu, in de Goede Week voor Pasen, met al die dagen zonder vlees en alcohol, komt een gereputeerde filosoof met een ‘pleidooi voor een mateloos leven’. We moeten onze ...

Niet te missen