Vakbonden trekken aan alarmbel: “Vrouwen krijgen 30% minder pensioen”
Foto: HBvL

De drie vakbonden en vrouwenorganisaties zoals de Vrouwenraad, het VOK en de Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen hebben donderdag aan de alarmbel getrokken tegen de plannen van pensioenminister Daniel Bacquelaine, die volgens hen vooral de vrouwen zullen treffen. In een brief aan de vrouwelijke ministers en parlementsleden zetten ze hun bezorgdheden op een rijtje.

De bonden en vrouwenorganisaties verwijzen naar de plannen van Bacquelaine om de weging van de gelijkgestelde periodes te herzien, het maximumplafond voor de berekening van de pensioenen te herzien en de toekenning van een minimumpensioen na 20 jaar “effectief” werk (zonder periodes van werkloosheid of andere sociale risico’s.

Voorzitster van de Vrouwenraad, Magda De Meyer, wees erop dat er vandaag reeds een verschil van 30 procent bestaat tussen de pensioenen die mannen en vrouwen ontvangen. De plannen van de minister van Pensioenen dreigt het verschil enkel groter te maken vermits de gemiddelde carrière van een vrouw slechts 36 jaar duurt. Door een strengere toegang tot het minimumpensioen en de focus te leggen op het pensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar laat minister Bacquelaine volgens De Meyer “een groot deel van de vrouwelijke bevolking” aan de kant staan.

Vakbonden en vrouwenorganisaties geven het voorbeeld van een vrouw in de schoonmaaksector die 30 jaar werkt in een regime van 2/3de en 15 jaar halftijds. Vandaag krijgt ze het volledige minimumpensioen van 1.146 euro per maand. Bij een volledige proportionele toekenning van het minimumpensioen zakt dat bedrag tot 700 euro per maand.

Rekening houden met korte loopbaan van vrouwen

Concreet roepen ze op tot een echte bespreking van de pensioenhervormingen in de bevoegde instanties zoals het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen. Ze willen dat de periodes van werkloosheid, SWT volledig meetellen voor het pensioen, zowel voor de toegangs- als de berekeningsvoorwaarden. Ze eisen ook een impactanalyse en een armoede- en gendertoets bij elke beslissing over pensioenen. De toegang tot het (vervroegd) pensioen mag ook niet onredelijk verhoogd worden en er dient rekening gehouden te worden met de gemiddelde korte loopbanen van vrouwen.

De organisaties hadden politici van verschillende partijen uitgenodigd voor een ontmoeting over de pensioenhervorming, maar enkel parlementsleden van de oppositie bleken donderdag hierop ingegaan te zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig