Brice De Ruyver: ‘Deze agenten zijn het niet waard macht te hebben’
Brice De Ruyver. Foto: TP

Brice De Ruyver, criminoloog aan de Universiteit Gent, haalt zwaar uit naar de Antwerpse politie-inspecteurs die verdacht worden van diefstal met geweld en afpersing. ‘Ze hebben het hele korps besmeurd. Reken maar dat de dienst Intern Toezicht van de Antwerpse politie zijn uiterste best zal doen om de zaak uit te klaren.’

De Antwerpse politie heeft vier inspecteurs uit eigen rangen opgepakt op verdenkingen van afpersing en diefstallen met geweld. De agenten zouden systematisch vreemdelingen zonder papieren hebben gearresteerd en beroofd van hun geld of drugs.

Volgens criminoloog Brice De Ruyver staat dit in schril contrast met het kordate politieoptreden in Vorst tijdens de antiterreuractie daar dinsdag. ‘Die enkelingen in Antwerpen geven nu een ander beeld van de politie. Dat doet pijn voor alle agenten', zo zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1.

'Ze moeten uit het korps'

De Ruyver tilt zwaar aan de feiten. Hij zegt: 'Op een korps van 2.600 agenten zijn er helaas altijd een paar die buiten de lijntjes kleuren. Een politiekorps is ook een doorslag van de samenleving. Maar het gaat hier blijkbaar om zware, criminele feiten en fundamentele schendingen van mensenrechten. Dat is toch van een heel andere orde dan bijvoorbeeld agenten die driest te werk gaan tijdens een interventie of die deontologische fouten maken. Deze agenten zijn het niet waard zo'n functie te bekleden. Ze moeten uit het korps verwijderd worden.'

De feiten bekladden het hele politiekorps, zegt De Ruyver. 'Alle Antwerpse agenten zijn hierdoor besmeurd. Allen zullen ze de komende dagen de vraag moeten beantwoorden: hoe is dit mogelijk geweest? Hier komt niemand als winnaar uit. Daarom is het zo belangrijk dat de zaak ten gronde wordt uitgezocht: hoe komt het dat dit viertal hun gang is kunnen gaan? Wie van hun collega's heeft iets gezien? Heeft het middenkader, dat toezicht moest houden, niets opgemerkt?'

Intern Toezicht

'Het is een opsteker voor het korps dat het parket en de onderzoeksrechter de dienst voor Intern Toezicht van het Antwerpse korps met het onderzoek hebben belast. Het is een blijk van vertrouwen, waaraan het korps zich kan optrekken. Uit ervaring met vroegere gerechtelijke onderzoeken weet ik dat diensten voor Intern Toezicht zich vaak heel hardnekkig op het onderzoek gooien. Juist omdat ze de rotte appels eruit willen en de rest van het korps van elke blaam willen zuiveren.'

De Ruyver is het overigens oneens met de kritiek van Groen-politicus Wouter Van Besien op de communicatie van burgemeester en korpschef over dit slechte nieuws. 'Ze hebben geen namen genoemd, ze hebben zich niet uitgesproken over de feiten. Ze hebben alleen gezegd dat het erg is, als het klopt. Daarmee hebben ze het geheim van het onderzoek niet geschaad. Het spijt me geweldig, maar meer konden ze ook niet zeggen.'