Almaar gebrekkiger Nederlands op secundaire scholen in Rand

‘Niveau Nederlands van onze scholieren is dat van basisschool’

Taalachterstand, kansarmoede, diversiteit: de scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel kampen met dezelfde fenomenen als die van de hoofdstad zelf. En dus vragen ze dringend dezelfde ondersteuning. ‘Veel leerkrachten kampen hier met een burn-out.’

*

‘Als we onze eerstejaars secundair screenen op taal hebben sommigen maar het niveau Nederlands van het vierde leerjaar. En de kloof met de kinderen met een goede taalbeheersing wordt groter.&rsquo ...