De Wever gebruikt Elsschot als locomotief voor morele herbewapening

De prijs die Fine betaalde

Het is Bart De Wever blijkbaar ontgaan dat het vooral Elsschots vrouw Fine was die hun gezin bijeenhield, schrijft Ida Dequeecker. Over de tragiek die dat ook voor hun dochters inhield, blijft het al helemaal stil.

‘Het gezinsleven ten huize De Ridder heeft drie opstandige en in hun ambities gefnuikte vrouwen gekweekt.’
‘Het gezinsleven ten huize De Ridder heeft drie opstandige en in hun ambities gefnuikte vrouwen gekweekt.’ rr