Briefgeheim

Een auteur schrijft een brief aan een collega, een personage of een boek.

rr

Dagen heb ik de kranten niet opengeslagen, de televisie en de radio niet aangezet. Bevreesd voor wat ik zou lezen, bevreesd voor wat ik zou zien, horen, voelen en ruiken. Bang voor de duivelse wereld ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen