Vandaag komen er 1.000 nieuwe Belgen bij
De ‘genaturaliseerde Belg’ is met uitsterven bedreigd. Foto: Bart Dewaele

Met enkele pennentrekken worden in de Kamer 1.053 aanvragen tot naturalisatie goedgekeurd. En dat terwijl de snel-Belgwet al drie jaar lang tot de geschiedenis behoort. ‘We werken nog altijd de achterstand uit het verleden weg.’

Vanmiddag kent het federaal parlement bij stemming de Belgische nationaliteit toe aan meer dan 1.000 mensen. In totaal liggen nog bijna 23.000 dossiers op stapel bij de commissie Naturalisaties. De ervaring leert dat zowat 1 op 3 daarvan positief beoordeeld zal worden.

Naturalisatie is niet de enige weg waarlangs mensen de Belgische nationaliteit verwerven. Integendeel zelfs. De overgrote meerderheid vraagt die gewoon aan via het gemeentebestuur van zijn of haar woonplaats.

In 2015 werd ons land zo in totaal 26.636 Belgen rijker - geboortes niet meegerekend.

Dat zijn er 15.000 minder dan in 2013, het jaar waarin de Belgische nationaliteitswetgeving gevoelig verstrengd werd. De zogenoemde snel-Belgwet uit 2000 werd naar de prullenmand verwezen. De criteria waaraan nieuwe Belgen moeten voldoen, werden gevoelig opgedreven: minimaal 5 jaar legaal in het land verbleven hebben, één van de drie officiële landstalen kennen, bewijs leveren van inburgering en aantonen dat men een bepaalde periode gewerkt heeft.

Bollebozen

De naturalisatie via het parlement werd tot uitzonderingsregime gebombardeerd. Ze werd een ‘gunstprocedure’, uitsluitend weggelegd voor mensen die ‘een buitengewone verdienste hebben bewezen’ of ‘kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak een bijzondere bijdrage te leveren aan de internationale uitstraling van België’ of voor mensen die staatloos zijn.

In 2015 werden 2.663 mensen genaturaliseerd, vanmiddag in één klap 1.000, en dat gebeurt drie of vier keer per jaar. Zijn dat dan allemaal wetenschappelijke bollebozen of topsporters? ‘Nee’, zegt Nahima Lanjri (CD&V), voorzitster van de commissie Naturalisaties. ‘We zijn nog steeds bezig met het wegwerken van de achterstand uit het verleden. Bijna al deze mensen vallen nog onder de veel minder strikte criteria van de “snel-Belgwet” - waaronder het hebben van een blanco strafblad.’

In 2013 bedroeg de achterstand 40.000 dossiers, vandaag zijn het er nog 22.776. De stapel groeit sinds de verstrenging van de wet drie jaar geleden amper nog aan. In 2013 kwamen 524 nieuwe aanvragen binnen, in 2014 nog 104, vorig jaar slechts 71.

‘Bovendien kan slechts een heel kleine minderheid vervolgens effectief een buitengewone verdienste aantonen’, zegt Lanjri. ‘Op drie jaar tijd waren dat slechts 14 mensen.’

Vandaag komen er dus nog in één klap 1.000 bij, maar de ‘genaturaliseerde Belg’ is met uitsterven bedreigd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig