Miljoenen aan smeergeld bij verkoop Financietoren
De Financietoren, in 2001 voor 311 miljoen euro verkocht.

De verkoop van de Financietoren aan de Nederlandse groep Breevast ging volgens de Brusselse rechtbank van eerste aanleg gepaard met heel wat financieel gesjoemel.

Hugo D.R. en Yves V.G, twee lobbyisten, zijn eind vorige maand in Brussel veroordeeld omdat ze enkele miljoenen euro’s smeergeld – zelf noemen ze het commissie – hebben opgestreken bij de verkoop van de Brusselse Financietoren in 2001. Dat vernam De Standaard. Ook Michel B., een voormalige adviseur van de toenmalige minister van Overheidsbedrijven Rik Daems (Open VLD) die toen verantwoordelijk was voor de verkoop, stond mee terecht. Maar de feiten tegen B., tot 2006 ook bestuurslid van de Belgische staatsholding FPIM, zijn volgens de rechtbank verjaard.

De zaak draait rond de omstreden verkoop van de Financietoren aan de Nederlandse groep Breevast. Het ging om een zogenaamde ­sale-and-lease-backconstructie. De overheid verkocht het gebouw voor 311 miljoen euro aan Breevast, om het nog dezelfde dag weer te huren.

Oorspronkelijk waren er in de zaak vier verdachten. Hugo D.R, Yves V.G., diens vader Rony V.G. en Michel B. Maar Rony V.G. is ondertussen overleden. Samen zouden ze een kleine 5 miljoen euro hebben gekregen van Breevast, geld dat ze voor de fiscus verborgen in Luxemburgse vennootschappen en op bankrekeningen tot op de Maagdeneilanden toe.

Welke rol de vier hebben gespeeld bij de verkoop van de Financie­toren is nooit duidelijk geworden. Zelf zeiden ze dat het ging om ­‘advies -en consultancyactiviteiten’ aan Breevast. Maar, stelt de rechtbank, ‘tijdens het onderzoek is er geen enkel tastbaar materieel spoor gevonden betreffende de beweerde advies- en consultancyactiviteiten. Geen correspondentie, geen analyse, geen planning, geen verslag van een vergadering. Helemaal niets’. De rechter concludeert: ‘Het enige inhoudelijke aspect dat vaststaat, is dat zij hun “netwerk” hebben ingeschakeld en minister Rik Daems hebben benaderd om de procedure in het voordeel van de Breevastgroep bij te sturen.’

The Bird

Daems zelf is tijdens het onderzoek altijd buiten schot gebleven. Nochtans kwam op de documenten van Michel B. ook een vierde partij voor met de codenaam ‘The Bird’. Ook die zou smeergeld hebben gekregen. Het parket-generaal vroeg tijdens de procedure aan de onderzoeksrechter, de raadkamer en de KI om te onderzoeken of Daems ‘The Bird’ was. Dat werd telkens geweigerd ‘bij gebrek aan aanwijzingen’. Daems heeft dat zelf altijd ontkend.

Geen van de betrokken zakenlui stond terecht voor corruptie, wel voor schriftvervalsing, belastingontduiking en witwassen. De rechter schrijft wel dat er volgens hem omkoping in het spel was. ‘De vergoedingen die V.G. en D.R van Breevast kregen, kwamen er niet voor legaal advies, maar dienden voor het beïnvloeden van ambtenaren of personen met beslissingsmacht aangaande de operatie rond de Financietoren.’

De rechtbank sprak milde straffen uit, omdat ze van oordeel is dat de redelijke termijn overschreden is. Het onderzoek sleepte al aan sinds 2006. Yves V.G kreeg 1 jaar effectieve gevangenisstraf, Hugo D.R 18 maanden. Als de twee in beroep gaan, zal de zaak wellicht ook voor hen verjaren.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in