Het Monitoringcomité heeft zijn huiswerk klaar. Het gat in de begroting bedraagt uiteindelijk 3,2 miljard euro. Als de regering het evenwicht in 2018 laat varen én de uitgaven voor asiel en migratie niet in rekening moet nemen van Europa, dan nog wacht een besparingsoefening van 2,2 miljard euro.

Tijdens zijn laatste vergadering van vandaag schaafde het Monitoringcomité de voorlopige cijfers die deze ochtend al beschikbaar waren (DS 8 maart) nog verder naar beneden bij. De begroting voor dit jaar is volgens de topambtenaren voor 3,2 miljard euro euro uit koers. De uitgaven in de sociale zekerheid zijn voor een half miljard ontspoord, die van de federale overheid voor 2,8 miljard euro. Vooral de fiscale ontvangsten zijn voor 1,6 miljard euro verkeerd ingeschat.

Houdt de regering dus vast aan het huidige saneringstraject richting structureel evenwicht in 2018, dan wacht met andere woorden een loodzware begrotingscontrole. Maar de geesten rijpen al eventjes in de Wetstraat om het evenwicht uit te stellen.

Lost de regering effectief dat evenwicht dan moet ze volgens het Monitoringcomité wel nog steeds op zoek naar 2,9 miljard euro. De Europese Commissie hamert er immers op dat ons land effectief 0,6 procent structureel bespaart, zoals de Europese regels voorzien (DS 8 maart). Indien de regering de uitgaven voor asiel mag buiten beschouwing laten van Europa, wacht een inspanning van 2,2 miljard euro. Het Monitoringcomité gaat er, net zoals de regering, van uit dat de Commissie alle asieluitgaven voor dit jaar effectief beschouwt 'als uitgaven verbonden aan buitengewone omstandigheden.' Maar verworven is dat nog niet.

Hoe zwaar de begrotingscontrole wordt, hangt dus af van de uiteindelijke houding van de Commissie ten opzichte van de asieluitgaven en van de vraag of de regering blijft mikken op een structureel evenwicht in 2018. ‘Die keuze komt de regering toe,’ zo besluit het Monitoringcomité.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig