Bourgeois wil op 11 juli vrije dag voor alle Vlamingen
Foto: BELGA

In het verlengde van een eigen Vlaamse grondwet, droomt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) van een eigen feestdag. De datum ligt voor de hand: 11 juli. Die dag moet een ‘Constitution Day’ worden voor alle oude en nieuwe Vlamingen. Daarnaast wil Bourgeois ook het vak ‘burgerschapsvorming’ in de eindtermen.

In zijn lezing aan de KULeuven gaat Bourgeois vanavond dieper in op zijn overtuiging dat Vlaanderen volwaardige constitutieve autonomie moet krijgen en - als ultiem symbool - een eigen grondwet . De ‘consitutionele agenda’ die hij voorstelt, bevat evenwel nog een aantal andere punten.

Een eigen constitutionele feestdag voor de Vlamingen bijvoorbeeld, naar analogie met de Amerikaanse ‘Constitution Day’ op 17 september, de Deense ‘Grundlovsdag’ op 5 juni of de Spaanse ‘Día de la Constitución’ op 6 december. Pittig detail: in de drie aangehaalde voorbeelden gaat het om een federale grondwet en feestdag, geen deelstatelijke. Wat Vlaanderen betreft, zou dat wel het geval zijn.

‘Meer stijl geven’

De datum laat zich raden. 11 juli. Bourgeois: ‘Ik wil de officiële viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap opwaarderen en meer klasse, meer stijl geven. Hoe prachtig de Gotische Zaal van het Brusselse stadhuis ook is, een gepaste locatie voor een feestzitting is ze niet.’ De N-VA’er wil 11 juli vieren in een grotere zaal, voor een groter publiek. Want: ‘11 juli moet een feestdag worden voor alle Vlamingen en een vrije dag voor iedereen die in Vlaanderen werkt. Dan zal het mogelijk zijn de 11-julivieringen die nu over een tiental dagen gespreid zijn, op één dag te houden.’

Volgens Geert Bourgeois ligt het voor de hand dat de afkondiging van de Vlaamse grondwet op een elfde juli gebeurt. ‘Zo wordt de herdenkingsdag van de Guldensporenslag ook de herdenkingsdag van de Vlaamse grondwet.’ In dat opzicht, zo besluit hij, zou 11 juli ook een passende dag zijn om de nieuwkomers die een inburgeringstraject doorlopen hebben officieel welkom te heten in Vlaanderen.

Burgerschapsvorming

Nog een punt van Bourgeois’ constitutionele agenda is de invoering van de eindterm ‘burgerschapsvorming’ in het Vlaamse onderwijs. Vandaag al is ‘democratisch burgerschap’ één van de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs, maar in de praktijk blijkt het povertjes gesteld met de kennis van maatschappijleer en politiek, van rechten en plichten. ‘Er is dus werk aan de winkel’, vat de minister-president samen. Middelbare scholieren moeten weten wat burgerschap inhoudt, zo niet mag men de overheid nalatigheid verwijten.

‘Ook onze hogescholen en universiteiten zouden in alle opleidingen ruimte moeten maken om de studenten verder vertrouwd te maken met de inrichting en werking van onze democratie, en met onze fundamentele rechten en vrijheden - met andere woorden: met onze constitutie.’

Beide punten - zowel de Vlaamse ‘Constitution Day’ als de (betere) invoering van burgerschapsvorming in de eindtermen - zijn volgens Bourgeois onontbeerlijk om een constitutionele cultuur in Vlaanderen te creëren en bevorderen.